سرور c400.ru CS:S новый IP 46.174.54.22:27015 89.179.240.119:27027

connect 89.179.240.119:27027

رتبه 406

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
24
0
24
24
24
0
24
24
0
24
24
0
24
24
0
24
24
0
24
24
0
24
24
24
مقدار بازیکنان
24
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
بازیکنان برتر
1.
255
01:37
2.
255
00:54
3.
28
1:50:03
4.
11
31:41
6.
6
01:59
7.
6
02:58
9.
5
01:55
10.
4
01:59
11.
4
01:38
12.
4
01:38
13.
4
06:02
14.
4
02:12
16.
3
01:21
17.
3
01:27
18.
3
01:41
19.
3
00:58
20.
3
01:44
23.
3
01:04
24.
3
01:32
25.
3
04:54
26.
3
01:57
27.
3
00:47
28.
3
01:36
29.
2
01:56
30.
2
02:37
31.
2
02:02
33.
2
01:51
34.
2
01:52
35.
2
01:55
36.
2
01:52
37.
2
00:54
38.
2
01:37
40.
2
01:03
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟