سرور c400.ru CS:S новый IP 46.174.54.22:27015 89.179.240.119:27027

connect 89.179.240.119:27027

رتبه 472

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
24
24
24
0
24
24
24
0
24
24
24
0
24
24
24
0
24
24
24
0
24
24
24
24
مقدار بازیکنان
24
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
بازیکنان برتر
1.
255
01:37
2.
255
00:54
3.
25
1:43:52
4.
11
30:35
6.
6
02:58
8.
5
01:55
9.
4
01:59
10.
4
01:38
11.
4
01:38
12.
4
06:02
13.
4
02:12
15.
3
01:41
16.
3
00:58
17.
3
01:44
20.
3
01:04
21.
3
01:32
22.
3
01:57
23.
3
00:47
24.
3
01:36
25.
2
01:52
26.
2
01:52
27.
2
00:54
28.
2
01:37
30.
2
01:03
31.
2
01:05
32.
2
01:22
33.
2
01:27
34.
2
01:54
35.
2
01:58
36.
2
01:27
38.
2
01:32
39.
2
01:02
40.
2
01:04
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت