سرور ! OLD | ▅ ▆ ▇ RANDOM MAPS // c2Play.de ★ Ranked 84.200.226.149:27015

connect 84.200.226.149:27015

رتبه 291

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0
16
16
16
0
16
16
0
16
مقدار بازیکنان
16
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
0
00:17
3.
0
00:13
5.
0
00:11
6.
0
00:42
7.
0
02:31
8.
0
00:34
9.
0
2:02:23
10.
0
00:26
11.
0
00:58
12.
0
01:40
13.
0
00:55
14.
0
01:10
15.
0
00:59
16.
0
00:48
18.
0
00:26
19.
0
00:54
20.
0
00:47
21.
0
00:13
22.
0
01:39
23.
0
03:39
24.
0
13:15
25.
0
01:32
26.
0
01:24
27.
0
00:58
28.
0
1:23:26
29.
0
00:14
30.
0
2:26:46
31.
0
00:15
32.
0
00:08
33.
0
02:23
34.
0
00:28
36.
0
00:53
37.
0
00:47
39.
0
00:44
40.
0
06:56
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟