سرور ! OLD | ▅ ▆ ▇ MILITIA (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked 84.200.226.135:27015

connect 84.200.226.135:27015

رتبه 288

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
16
16
0
16
16
0
16
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
16
16
16
مقدار بازیکنان
16
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
0
03:25
2.
0
01:49
3.
0
00:50
4.
0
01:55
5.
0
14:33
6.
0
00:06
8.
0
03:40
9.
0
01:03
10.
0
00:15
11.
0
2:02:11
12.
0
00:18
14.
0
52:35
15.
0
00:32
17.
0
00:10
18.
0
00:08
19.
0
00:45
20.
0
01:16
21.
0
10:15
22.
0
01:39
23.
0
00:16
26.
0
02:38
27.
0
02:36
28.
0
08:43
29.
0
00:16
30.
0
00:40
31.
0
01:36
32.
0
01:17
35.
0
00:39
36.
0
02:12
37.
0
00:08
39.
0
36:36
40.
0
00:19
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟