سرور ! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST 2 (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked 84.200.226.133:27015

connect 84.200.226.133:27015

رتبه 285

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
16
16
0
16
16
0
16
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
مقدار بازیکنان
16
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
0
01:04
2.
0
00:30
3.
0
00:26
5.
0
01:03
6.
0
00:49
7.
0
01:28
8.
0
00:51
9.
0
00:14
10.
0
02:13
11.
0
02:15
12.
0
24:20
13.
0
00:16
14.
0
00:17
15.
0
00:40
16.
0
01:15
17.
0
01:38
18.
0
02:08
19.
0
01:59
20.
0
00:21
21.
0
00:46
22.
0
07:07
24.
0
00:20
26.
0
00:06
27.
0
00:32
28.
0
00:23
29.
0
00:59
30.
0
01:54
32.
0
00:45
33.
0
00:12
34.
0
13:58
35.
0
00:27
36.
0
06:35
37.
0
53:38
39.
0
00:23
40.
0
00:38
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟