سرور ! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH CLASSIC #1 // c2Play.de ★ Ran 84.200.226.131:27015

connect 84.200.226.131:27015

رتبه 330

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
16
16
0
17
16
16
0
16
16
16
0
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
0
16
مقدار بازیکنان
16
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
0
02:15
2.
0
00:38
3.
0
00:29
4.
0
00:10
5.
0
02:51
6.
0
02:39
7.
0
01:03
8.
0
00:26
9.
0
01:08
10.
0
00:32
12.
0
00:07
14.
0
00:34
15.
0
00:18
16.
0
00:37
17.
0
13:56
18.
0
30:31
19.
0
00:27
20.
0
00:38
21.
0
00:37
22.
0
02:39
23.
0
01:23
24.
0
8:38:58
25.
0
00:33
26.
0
00:33
27.
0
02:42
28.
0
00:27
29.
0
00:52
30.
0
00:10
31.
0
00:58
32.
0
00:57
33.
0
00:36
34.
0
1:19:29
36.
0
03:08
37.
0
2:38:04
38.
0
00:48
39.
0
00:11
40.
0
00:17
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟