سرور ! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH CLASSIC #1 // c2Play.de ★ Ran 84.200.226.131:27015

connect 84.200.226.131:27015

رتبه 317

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
16
16
16
16
16
16
0
16
16
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
16
0
16
16
16
مقدار بازیکنان
16
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
0
00:52
2.
0
00:10
3.
0
00:58
4.
0
00:57
5.
0
00:36
6.
0
1:19:29
8.
0
03:08
9.
0
2:38:04
10.
0
00:48
11.
0
00:11
12.
0
00:17
13.
0
1:55:40
14.
0
14:06
15.
0
00:26
16.
0
00:26
17.
0
00:11
18.
0
02:35
19.
0
00:13
22.
0
00:24
23.
0
00:17
24.
0
00:40
25.
0
07:10
26.
0
00:20
27.
0
00:12
28.
0
00:30
29.
0
00:56
30.
0
00:44
31.
0
01:29
32.
0
00:06
34.
0
00:21
35.
0
26:43
37.
0
01:27
38.
0
00:27
39.
0
01:06
40.
0
04:37
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟