سرور ! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH CLASSIC #1 // c2Play.de ★ Ran 84.200.226.131:27015

connect 84.200.226.131:27015

رتبه 322

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
16
16
0
16
16
16
16
0
16
16
16
16
0
16
16
16
16
0
16
16
16
16
0
16
مقدار بازیکنان
16
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
0
00:12
2.
0
00:30
3.
0
00:56
4.
0
00:44
5.
0
01:29
6.
0
00:06
8.
0
00:21
9.
0
26:43
11.
0
01:27
12.
0
00:27
13.
0
01:06
14.
0
04:37
15.
0
01:59
16.
0
00:30
17.
0
18:57
18.
0
02:56
19.
0
00:30
20.
0
00:06
21.
0
00:20
22.
0
00:24
23.
0
00:46
27.
0
01:40
28.
0
00:33
29.
0
00:06
30.
0
00:45
31.
0
00:23
32.
0
05:51
33.
0
00:14
34.
0
02:37
35.
0
01:44
36.
0
01:50
38.
0
00:34
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟