سرور ! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH CLASSIC #1 // c2Play.de ★ Ran 84.200.226.131:27015

connect 84.200.226.131:27015

رتبه 286

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
16
16
0
16
16
0
16
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
مقدار بازیکنان
16
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
2.
0
07:11
3.
0
01:24
4.
0
00:54
5.
0
00:55
6.
0
00:32
7.
0
00:48
8.
0
00:28
10.
0
00:21
11.
0
02:15
12.
0
00:38
13.
0
00:29
14.
0
00:10
15.
0
02:51
16.
0
02:39
17.
0
01:03
18.
0
00:26
19.
0
01:08
20.
0
00:32
22.
0
00:07
24.
0
00:34
25.
0
00:18
26.
0
00:37
27.
0
13:56
28.
0
30:31
29.
0
00:27
30.
0
00:38
31.
0
00:37
32.
0
02:39
33.
0
01:23
34.
0
8:38:58
35.
0
00:33
36.
0
00:33
37.
0
02:42
38.
0
00:27
39.
0
00:52
40.
0
00:10
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟