سرور VGamers.net | ZombieMod | Props | Unlimited Ammo 66.150.214.172:27015

connect 66.150.214.172:27015

رتبه 344

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
14
14
14
14
0
14
14
14
14
0
14
14
14
14
0
14
14
14
14
0
14
14
14
14
مقدار بازیکنان
14
/
45
نقشه فعلی
بازیکنان برتر
1.
535
1071:44:54
2.
520
1049:58:43
3.
519
994:25:21
4.
514
1083:51:13
5.
512
1:06:08
6.
510
1062:14:19
7.
304
1053:09:16
8.
301
961:24:05
9.
287
1019:27:10
10.
281
1140:13:06
11.
280
992:35:33
12.
279
1066:35:30
13.
276
1031:23:55
14.
272
3:41:54
15.
268
1048:00:18
16.
267
1010:23:52
17.
267
1022:46:09
18.
267
1023:04:58
19.
266
1079:04:14
20.
265
16:46
21.
264
4:27:52
22.
263
1028:02:48
23.
262
962:04:17
24.
261
1035:04:57
25.
261
1033:17:48
26.
258
3:26:16
27.
255
1:21:17
29.
255
6:38:48
30.
255
48:50
31.
255
40:18
32.
255
24:43
33.
255
41:14
34.
255
1087:38:17
35.
255
1058:03:21
36.
254
1100:43:55
38.
92
2:41:39
39.
83
3:36:46
40.
76
7:33:16
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
zm_raindance_ak_v2
3.0%
zm_churchofmint_fix
2.6%
zm_tiny_ground_v2_fw_fixed
2.5%
zm_firewall_v2a
2.5%
zm_cbble_eh_xmas_v1
2.5%
zm_ghs_flats_classic
2.2%
zm_420_breeze
2.2%
zm_baboob_v2
2.2%
zm_crackhouse_underground
2.2%
zm_lila_epic_b_edit5
2.2%
zm_lila_panic_wwt
2.2%
zm_ezir_hacker
2.2%
zm_church_of_faith_b1a
2.1%
zm_lila_panic_woc_outside2
2.0%
zm_funhouse_fw_fix
2.0%
zm_lila_sethen_hd
1.8%
zm_lila_panic_vg
1.5%
zm_underground_office_fixed_v1
1.5%
zm_dark_compound
1.5%
zm_storage_v3_with_lighting
1.5%
آخرین نقشه ها
1h 25m
zm_cbglc_b3
MAX 14
AVG 14
2h 39m
zm_lila_panic_final6
MAX 14
AVG 14
3h 53m
zm_churchofmint_fix
MAX 15
AVG 14
5h 7m
zm_beach_city_v1
MAX 14
AVG 14
6h 21m
zm_raindance_ak_v2
MAX 14
AVG 14
7h 34m
zm_lila_panic_wwt
MAX 14
AVG 14
8h 48m
zm_lila_panic_v1337
MAX 14
AVG 14
10h 1m
zm_alkatraz_vf
MAX 14
AVG 14
11h 16m
zm_baboob_v2
MAX 15
AVG 14
12h 30m
zm_deserthotdogs
MAX 14
AVG 14
13h 44m
zm_laracobia
MAX 14
AVG 14
14h 58m
zm_bigadmin_pg_b1
MAX 14
AVG 14
16h 12m
zm_firewall_v2a
MAX 14
AVG 14
17h 26m
zm_lila_insane_final_fix
MAX 14
AVG 14
18h 40m
zm_420_breeze
MAX 14
AVG 14
19h 55m
zm_cbble_eh_xmas_v1
MAX 14
AVG 14
21h 9m
zm_ghs_flats_classic
MAX 14
AVG 14
23h 36m
zm_little_italy_v2
MAX 14
AVG 14
1d 50m
zm_crackhouse_underground
MAX 15
AVG 14
1d 2h 4m
zm_rap_secware_b1
MAX 14
AVG 14
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟