سرور  ► [cG] Surf Server 63.251.20.69:27015

connect 63.251.20.69:27015

رتبه 171

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
3
15
0
10
6
9
0
0
5
0
0
0
7
4
4
5
0
10
5
6
0
3
9
9
مقدار بازیکنان
9
/
36
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
02:32
2.
0
14:12:32
3.
0
14:12:32
4.
0
05:50
5.
0
00:10
6.
0
10:02
7.
0
10:50
8.
0
03:00
بازیکنان برتر
1.
49
38:54:14
2.
49
38:06:11
3.
30
36:59:24
4.
30
38:13:10
5.
29
5:09:39
6.
27
62:53:53
7.
27
23:14:22
8.
25
10:53:01
10.
24
3:39:52
11.
24
39:57:49
12.
24
38:34:56
14.
22
23:26:02
15.
22
13:10:02
16.
22
46:46:28
17.
22
66:59:37
18.
21
4:27:32
19.
17
10:48:19
21.
16
15:58:08
22.
16
15:45:59
23.
13
43:08:41
24.
13
14:02:25
25.
12
4:40:09
26.
12
29:36
27.
12
10:22:39
28.
12
51:03:59
30.
10
9:50:15
31.
10
16:59:33
32.
10
4:49:01
33.
10
6:06:57
34.
10
13:45:47
36.
9
2:10:58
37.
9
11:14:21
38.
9
2:39:58
39.
9
4:18:46
40.
9
2:59:20
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
surf_aircontrol_ksf
6.9%
surf_happyhands3
3.1%
surf_lux
3.1%
surf_driftless
2.3%
surf_fast
2.3%
surf_hades
2.3%
surf_graphia
1.5%
surf_amplitude_light
1.5%
surf_illumination2
1.5%
surf_mesa_fixed
1.5%
surf_infamous_ksf
1.5%
surf_666
1.5%
surf_utopia_njv
1.5%
surf_seaworld_fix
1.5%
surf_concreteideas
1.5%
surf_fruits
1.5%
surf_friday
1.5%
surf_prelude_ksf
1.5%
surf_marioworld_beta3
1.5%
surf_spacejam
1.5%
آخرین نقشه ها
2h 28m
surf_olympics
MAX 15
AVG 9
3h 45m
surf_concreteideas
MAX 6
AVG 6
5h 2m
surf_pandemonium_njv
MAX 5
AVG 5
6h 18m
surf_lux
MAX 13
AVG 9
7h 35m
surf_seaworld_fix
MAX 8
AVG 6
8h 51m
surf_aether
MAX 4
AVG 4
10h 8m
surf_sandtrap
MAX 4
AVG 4
11h 24m
surf_doodles_njv
MAX 7
AVG 6
12h 41m
surf_fruits
MAX 4
AVG 2
13h 57m
surf_hades
MAX 7
AVG 3
15h 14m
surf_trihard
MAX 5
AVG 5
16h 30m
surf_lt_omnific
MAX 0
AVG 0
17h 47m
surf_utopia_njv
MAX 9
AVG 6
19h 3m
surf_forbidden_tomb4
MAX 6
AVG 6
20h 20m
surf_marioworld_beta3
MAX 14
AVG 12
21h 36m
surf_swagtoast
MAX 15
AVG 15
22h 53m
surf_sinister2
MAX 3
AVG 3
1d 9m
surf_canisius
MAX 9
AVG 9
1d 1h 26m
surf_happyhands3
MAX 5
AVG 3
1d 2h 42m
surf_borderlands
MAX 8
AVG 8
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟