سرور   [cG] Surf Server 63.251.20.69:27015

connect 63.251.20.69:27015

رتبه 343

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
14
22
30
29
30
11
13
16
9
8
12
6
8
0
13
13
23
14
13
22
21
23
28
28
مقدار بازیکنان
28
/
40
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
2.
1
58:39
3.
0
03:10
4.
0
15:26
6.
0
25:02
7.
0
09:09
8.
0
35:32:14
9.
0
35:32:14
10.
0
46:49
11.
0
14:21
12.
0
31:56
13.
0
05:32
17.
0
07:41
20.
0
34:37
21.
0
43:46
22.
0
3:29:13
23.
0
12:06
24.
0
34:04
25.
0
38:30
26.
0
02:09
بازیکنان برتر
1.
258
9:52:56
2.
76
72:45:49
3.
59
64:35:22
4.
56
122:57:22
5.
54
87:53:23
6.
50
50:10:06
7.
47
22:22:57
8.
45
65:41:11
9.
44
101:43:27
10.
43
55:00:39
11.
43
25:07:12
12.
42
49:14:45
13.
42
43:23:22
14.
41
67:01:18
15.
37
92:47:42
16.
37
23:30:08
17.
36
50:34:19
18.
36
25:22:32
19.
34
23:31:59
20.
34
49:06:01
21.
33
38:01:52
22.
32
22:16:33
24.
32
27:52:49
25.
31
49:06:44
26.
30
82:28:22
27.
30
31:37:04
28.
30
8:29:27
30.
28
54:00:28
31.
27
87:51:44
32.
27
63:34:50
33.
27
7:04:24
34.
26
25:23:38
35.
26
30:28:16
36.
25
55:07:55
37.
25
12:17:33
38.
24
34:01:22
39.
24
62:18:25
40.
23
11:00:29
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
surf_lt_unicorn
3.9%
surf_lt_omnific
3.3%
surf_ace
3.3%
surf_oasis
3.2%
surf_heaven_njv
3.2%
surf_happyhands
2.6%
surf_mesa_fixed
2.6%
surf_vale2
2.6%
surf_christmas
2.0%
surf_rez
2.0%
surf_spacejam
2.0%
surf_fruits
1.9%
surf_kitsune2
1.9%
surf_airflow
1.9%
surf_goodbye
1.9%
surf_lore
1.9%
surf_kitsune
1.9%
surf_neo_njv
1.9%
surf_mesa_mine
1.9%
surf_lux
1.3%
آخرین نقشه ها
2h 55m
surf_lt_omnific
MAX 21
AVG 13
3h 59m
surf_goodbye
MAX 22
AVG 12
5h 4m
surf_water-run_banjo_skill
MAX 13
AVG 11
6h 9m
surf_island
MAX 14
AVG 14
7h 14m
surf_simpsons_source
MAX 23
AVG 20
8h 19m
surf_ace
MAX 18
AVG 9
9h 23m
surf_rookie
MAX 27
AVG 20
11h 33m
surf_happyhands
MAX 8
AVG 6
12h 39m
surf_rebel_scaz
MAX 30
AVG 21
13h 44m
surf_noble
MAX 8
AVG 8
15h 54m
surf_rez
MAX 22
AVG 16
16h 58m
surf_epic
MAX 13
AVG 13
18h 2m
surf_aqua
MAX 11
AVG 11
20h 10m
surf_wood
MAX 29
AVG 16
21h 14m
surf_vegetables
MAX 30
AVG 30
22h 18m
surf_doodles_njv
MAX 22
AVG 18
23h 23m
surf_eclipse
MAX 14
AVG 9
1d 27m
surf_oasis
MAX 26
AVG 14
1d 1h 31m
surf_classics2
MAX 18
AVG 15
1d 2h 36m
surf_kitsune
MAX 29
AVG 20
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟