سرور  ► [cG] Surf Server 63.251.20.69:27015

connect 63.251.20.69:27015

رتبه 313

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
7
19
13
20
24
21
21
15
0
14
14
7
3
7
5
7
0
9
5
11
17
23
24
مقدار بازیکنان
24
/
40
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
4
25:01
2.
1
2:17:26
3.
1
36:49
4.
1
2:21:20
5.
1
22:47
7.
0
2:55:20
8.
0
40:46
9.
0
39:21
10.
0
7:55:08
11.
0
7:55:08
12.
0
37:06
14.
0
21:14
15.
0
21:06
16.
0
17:42
17.
0
24:13
18.
0
11:12
19.
0
26:16
20.
0
14:36
21.
0
20:06
22.
0
11:18
23.
0
09:40
بازیکنان برتر
1.
258
11:30:24
2.
130
135:39:33
3.
88
161:01:20
4.
85
50:06:21
5.
80
129:42:04
6.
79
119:34:15
7.
77
34:33:01
8.
76
44:26:58
9.
72
69:13:41
10.
65
64:10:13
11.
64
65:04:00
12.
59
78:05:54
13.
56
125:14:00
14.
55
111:37:22
15.
54
107:58:08
16.
52
80:28:16
17.
51
50:30:39
18.
50
50:17:22
19.
47
36:52:04
20.
42
67:42:37
21.
42
43:23:22
22.
41
61:24:25
23.
40
107:32:53
24.
39
28:17:45
25.
36
50:34:19
26.
35
43:04:54
27.
34
23:31:59
28.
34
52:48:11
29.
33
38:01:52
30.
32
17:15:10
31.
32
22:16:33
32.
32
25:28:18
33.
32
39:41:58
35.
31
13:59:02
36.
30
106:10:53
37.
30
82:28:22
38.
30
8:29:27
40.
28
18:53:07
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
surf_kitsune2
6.1%
surf_lt_omnific
4.1%
surf_mesa_fixed
3.4%
surf_calamity_njv
2.7%
surf_rookie
2.7%
surf_meme
2.7%
surf_doodles_njv
2.1%
surf_me
2.1%
surf_stonework2
2.0%
surf_crzyfrog_reloaded_njv
2.0%
surf_nikolo
2.0%
surf_be_gentle
2.0%
surf_hurrr
2.0%
surf_004_final1_njv
2.0%
surf_akai_final
2.0%
surf_braininvasion
2.0%
surf_depressing
2.0%
surf_graphia
2.0%
surf_calamity2
1.4%
surf_krow10
1.4%
آخرین نقشه ها
1h 17m
surf_aircontrol_ksf
MAX 23
AVG 13
2h 27m
surf_mesa_fixed
MAX 21
AVG 14
3h 35m
surf_1day
MAX 11
AVG 11
4h 43m
surf_meme
MAX 24
AVG 10
5h 52m
surf_rookie
MAX 9
AVG 6
7h 1m
surf_calamity2
MAX 7
AVG 5
8h 9m
surf_mesa_mine
MAX 5
AVG 5
9h 18m
surf_krow10
MAX 20
AVG 13
10h 27m
surf_doodles_njv
MAX 10
AVG 6
11h 34m
surf_hurrr
MAX 19
AVG 11
12h 43m
surf_classics
MAX 14
AVG 14
13h 51m
surf_calamity_njv
MAX 14
AVG 7
14h 59m
surf_me
MAX 15
AVG 8
16h 7m
surf_kitsune2
MAX 23
AVG 16
17h 16m
surf_forbidden_tomb4
MAX 21
AVG 21
18h 23m
surf_oasis
MAX 24
AVG 24
20h 39m
surf_illumination2
MAX 13
AVG 13
21h 47m
surf_amplitude_light
MAX 19
AVG 12
22h 56m
surf_jenocide
MAX 7
AVG 7
1d 4m
surf_utopia_njv
MAX 22
AVG 15
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟