سرور EASYSHOCK.RU - [ПРОДАЁТСЯ] 46.174.53.152:55555

connect 46.174.53.152:55555

رتبه 269

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
5
6
14
0
12
18
21
13
15
16
17
0
23
18
6
9
9
9
3
0
1
1
1
1
مقدار بازیکنان
1
/
41
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
00:01
بازیکنان برتر
1.
1273
68:52:25
3.
1171
85:42:12
4.
1097
73:28:40
5.
1041
81:33:21
6.
1016
88:06:23
7.
968
91:00:13
8.
831
71:22:18
9.
826
80:44:02
10.
773
4:21:25
11.
616
45:09:03
12.
605
28:54:22
13.
534
48:40:25
15.
529
28:54:56
16.
524
113:55:26
17.
517
37:54:08
18.
509
34:55:50
19.
497
69:50:00
20.
493
53:39:12
21.
467
31:08:05
22.
444
13:17:46
23.
439
27:35:40
24.
423
24:22:06
25.
413
48:53:56
27.
408
44:55:55
28.
391
36:04:48
29.
379
20:38:35
30.
366
16:31:36
31.
363
38:49:56
32.
361
21:10:32
33.
360
24:26:02
34.
356
27:24:16
35.
352
16:23:08
36.
352
13:03:22
37.
339
32:10:23
38.
330
23:02:13
39.
330
29:21:28
40.
329
2:59:51
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
35hp_2_2010
19.5%
de_dust2
12.2%
de_alexandra2
8.8%
$2000$
8.1%
cs_italy
7.4%
aim_ag_texture_city_advanced
6.7%
awp_lego_2_reload
6.1%
de_pyramid_css
4.8%
awp_lego_2_es
4.7%
awp_$2000$
4.7%
de_aztec
4.0%
cs_office
3.4%
scout_lego_2010
2.7%
$2017$
2.0%
aim_deagle8k_csgo_public
2.0%
$2000$_nuke
1.4%
aim_deagle7k_lego
1.3%
آخرین نقشه ها
2h 3m
$2000$
MAX 10
AVG 3
4h 19m
awp_lego_2_es
MAX 16
AVG 7
5h 28m
de_dust2
MAX 24
AVG 14
8h 53m
de_pyramid_css
MAX 21
AVG 14
10h 3m
de_alexandra2
MAX 23
AVG 16
12h 19m
cs_italy
MAX 23
AVG 13
20h 17m
awp_lego_2_reload
MAX 20
AVG 14
1d 7h 32m
$2017$
MAX 17
AVG 12
1d 14h 20m
aim_ag_texture_city_advanced
MAX 23
AVG 14
1d 17h 42m
cs_office
MAX 15
AVG 8
1d 21h 4m
de_aztec
MAX 10
AVG 2
2d 4h 56m
awp_$2000$
MAX 11
AVG 4
2d 18h 27m
aim_deagle8k_csgo_public
MAX 14
AVG 10
4d 47m
aim_deagle7k_lego
MAX 3
AVG 2
4d 1h 54m
$2000$_nuke
MAX 7
AVG 5
4d 4h 8m
scout_lego_2010
MAX 16
AVG 9
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟