سرور [v34] The Last © 2k18 | Public [18+] 46.174.53.12:27015

connect 46.174.53.12:27015

رتبه 190

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
8
15
12
13
0
15
13
10
8
9
0
8
18
7
0
0
0
0
0
0
0
3
1
مقدار بازیکنان
1
/
20
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
1707
34:45:47
3.
866
16:15:04
4.
849
29:55:27
6.
688
29:31:12
7.
615
15:17:03
8.
588
26:32:46
10.
552
24:32:37
11.
530
19:09:56
12.
511
20:16:26
13.
481
45:13:44
14.
457
13:55:06
15.
448
15:03:41
16.
411
10:40:46
17.
406
3:48:08
18.
391
9:18:10
19.
373
10:04:45
20.
361
16:18:51
21.
351
17:16:10
22.
335
4:51:43
23.
330
7:53:07
24.
321
14:44:26
25.
312
15:53:06
26.
302
2:23:22
27.
302
15:09:09
28.
299
12:26:38
29.
298
1:36:36
30.
275
8:12:58
31.
272
2:04:12
32.
271
11:03:16
33.
268
1:36:50
34.
264
45:46
35.
263
1:57:30
37.
258
7:56:13
39.
257
44:00
40.
256
1:10:02
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟