سرور [ЗОНА 26] Тюрьма Побег |КТ 12+| No-Steam [v34] 46.174.48.44:27207

connect 46.174.48.44:27207

رتبه 474

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
19
25
17
26
22
21
22
0
18
17
8
9
8
7
4
7
0
7
11
17
24
23
24
24
مقدار بازیکنان
24
/
26
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
6
1:07:33
2.
5
3:51:01
3.
3
49:01
4.
3
1:55:58
5.
3
1:59:45
6.
0
1:05:57
7.
0
22:28
8.
0
21:21
9.
0
16:41
10.
0
16:11
11.
0
24:20
12.
0
22:49
13.
0
30:49
14.
0
1:02:33
15.
0
23:11
16.
0
1:32:23
17.
0
20:42
18.
0
25:39
21.
0
21:00
24.
0
22:04
بازیکنان برتر
1.
19711
270:15:11
2.
9490
197:56:30
3.
8626
110:36:46
4.
6222
291:02:51
5.
5045
128:56:02
6.
4646
19:29:40
8.
3742
324:05:30
9.
3646
250:00:32
10.
3612
277:55:12
11.
3505
182:23:42
12.
3458
60:16:30
14.
3091
196:37:54
15.
3078
342:04:39
16.
3032
114:30:17
17.
3021
125:22:55
18.
3001
277:50:40
19.
2966
162:05:38
20.
2834
103:47:08
21.
2809
166:06:55
22.
2744
129:59:53
23.
2712
246:49:07
24.
2678
25:57:21
25.
2633
30:25:46
26.
2630
215:35:07
27.
2441
165:11:08
28.
2426
75:18:11
30.
2372
119:22:26
31.
2363
46:52:13
32.
2357
142:35:37
33.
2279
186:54:44
35.
2186
203:34:07
36.
2177
71:46:53
38.
2146
138:25:12
39.
2137
133:07:27
40.
2088
99:40:35
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
ba_jail_summer
16.9%
jb_lego_jail_v4
8.1%
ba_jail_omega7
7.4%
ba_jail_alpha
6.8%
ba_jail_electric_vip
6.8%
ba_jail_desert
5.4%
ba_jail_playground_v2
5.4%
ba_jail_electric_cloneworks
4.7%
ba_jail_arena_underground
4.7%
ba_jail_mars
4.7%
ba_jail_legenda
4.1%
ba_jail_xfactor_v3
4.1%
ba_jail_towers2
4.1%
ba_jailpee_finalv4
4.0%
ba_jail_electric_razor_v6
3.4%
ba_jail_electric_large
3.4%
ba_hiddens_jail_v2
3.4%
jb_space_jail_v1_fix2
2.7%
آخرین نقشه ها
1h 23m
jb_space_jail_v1_fix2
MAX 26
AVG 19
2h 31m
ba_jail_summer
MAX 24
AVG 10
3h 40m
ba_jail_desert
MAX 23
AVG 17
5h 57m
ba_jail_xfactor_v3
MAX 26
AVG 17
9h 21m
ba_jail_legenda
MAX 19
AVG 13
10h 30m
ba_jail_electric_vip
MAX 25
AVG 13
11h 37m
jb_lego_jail_v4
MAX 26
AVG 16
13h 54m
ba_jail_alpha
MAX 26
AVG 16
15h 2m
ba_jail_towers2
MAX 20
AVG 14
21h 53m
ba_jail_electric_cloneworks
MAX 25
AVG 11
23h 1m
ba_jail_omega7
MAX 24
AVG 13
1d 2h 25m
ba_jail_arena_underground
MAX 25
AVG 18
1d 11h 26m
ba_jail_playground_v2
MAX 22
AVG 12
1d 17h 6m
ba_hiddens_jail_v2
MAX 24
AVG 16
2d 59m
ba_jail_electric_large
MAX 21
AVG 12
2d 6h 36m
ba_jail_electric_razor_v6
MAX 15
AVG 7
2d 8h 52m
ba_jail_mars
MAX 23
AVG 16
2d 10h 0m
ba_jailpee_finalv4
MAX 23
AVG 12
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟