سرور Zombie MOD+ IBISGaming.com | FAST DL | PsychoStats |No AWP/AUTO 208.43.70.234:27015

connect 208.43.70.234:27015

رتبه 358

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
14
15
15
14
0
14
14
14
14
0
14
6
14
14
14
0
14
14
14
14
0
14
14
مقدار بازیکنان
14
/
43
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
1:05:33
2.
0
1:05:33
3.
0
1:05:33
5.
0
1:05:33
6.
0
1:05:33
7.
0
1:05:33
8.
0
1:05:33
9.
0
1:05:33
10.
0
1:05:33
11.
0
1:05:33
12.
0
1:05:33
13.
0
1:05:33
14.
0
1:05:33
بازیکنان برتر
1.
510
29:43
2.
510
66:49:13
4.
509
91:11:53
5.
261
36:22
6.
255
54:57
8.
255
1:52:58
9.
255
10:56
10.
255
33:47
11.
255
15:54
12.
255
10:52
14.
255
34:07
15.
255
07:32
16.
255
72:50:49
17.
255
87:28:25
18.
255
105:29:52
19.
255
09:38
20.
255
11:11
21.
255
90:24:13
22.
255
111:09:14
23.
255
13:28
24.
255
03:52
25.
255
78:53:00
26.
255
99:44:11
28.
254
16:28
29.
254
49:59
30.
253
13:58
33.
248
13:02
35.
50
14:54
36.
44
12:55
37.
39
32:46
39.
11
11:01
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
zm_420_beachstrike_b2
5.9%
zm_krusty_krab_a3
5.9%
ze_atix_helicopter_fix
5.4%
castle_redemption_rnk
5.2%
zm_desprerados
5.2%
zm_bridge_run_v1
4.6%
zm_tx_highschoolbeta7
4.1%
zm_ocx_orly_v4
3.3%
ze_mountain_escape_v5_zf
2.8%
zm_bumfight_v2
2.7%
ze_shroomforest2_v1
2.6%
ze_rooftop_runaway1_v4
2.2%
ze_sky_athletic_v5_final
2.2%
ze_gods_wrath_v3_8b
2.2%
ze_icecap_escape_v5
2.2%
zm_lila_panic_beach_2
2.2%
ze_destruction_of_exorath_re3
2.2%
ze_icecap_derp_unloze_v420
2.2%
ze_rooftop_runaway2_v4
2.2%
zm_forgotten_town_ri
2.1%
آخرین نقشه ها
2h 14m
zm_desprerados
MAX 15
AVG 14
3h 29m
ze_mountain_escape_v5_zf
MAX 15
AVG 14
4h 43m
zm_420_beachstrike_b2
MAX 15
AVG 14
5h 57m
ze_rooftop_runaway1_v4
MAX 15
AVG 14
7h 11m
ze_grand_boat_escape_v1_9
MAX 14
AVG 14
8h 25m
zm_3_rooms_v3
MAX 14
AVG 14
10h 53m
castle_redemption_rnk
MAX 15
AVG 13
12h 7m
zm_lila_panic_beach_2
MAX 15
AVG 14
13h 21m
zm_420_office_v5
MAX 14
AVG 14
14h 34m
ze_surf_facility_v3_pre2
MAX 14
AVG 14
15h 48m
zm_tx_highschoolbeta7
MAX 14
AVG 13
17h 2m
ze_icecap_escape_v5
MAX 14
AVG 14
18h 16m
zm_bridge_run_v1
MAX 14
AVG 13
20h 43m
ze_surf_danger
MAX 15
AVG 15
23h 10m
ze_gods_wrath_v3_8b
MAX 14
AVG 14
1d 25m
ze_destruction_of_exorath_re3
MAX 14
AVG 14
1d 1h 39m
ze_atix_helicopter_fix
MAX 14
AVG 14
1d 2h 52m
zm_krusty_krab_a3
MAX 15
AVG 14
1d 5h 20m
ze_showdown_v4_1
MAX 14
AVG 14
1d 9h 2m
ze_l0v0l_a7
MAX 14
AVG 14
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
VIP سرور
کاربران آنلاین