سرور Zombie MOD+ IBISGaming.com | FAST DL | PsychoStats |No AWP/AUTO 208.43.70.234:27015

connect 208.43.70.234:27015

رتبه 371

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
14
14
0
14
14
14
14
11
14
0
14
14
14
14
10
14
0
14
14
14
14
14
14
14
مقدار بازیکنان
14
/
43
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
20:54:46
2.
0
20:54:46
3.
0
20:54:46
5.
0
20:54:46
6.
0
20:54:46
7.
0
20:54:46
8.
0
20:54:46
9.
0
20:54:46
10.
0
20:54:46
11.
0
20:54:46
12.
0
20:54:46
13.
0
20:54:46
14.
0
20:54:46
بازیکنان برتر
1.
16774
3805:05:28
2.
16270
3961:56:47
3.
15256
3812:55:40
4.
14742
4154:22:12
5.
14254
3907:51:57
6.
14231
3712:54:24
7.
13981
3988:15:28
8.
13737
4027:32:04
9.
13726
3993:51:33
10.
13489
3853:35:37
11.
13473
4057:16:32
12.
13471
3933:03:28
13.
12978
3864:40:49
14.
12714
4000:46:45
15.
12477
4056:44:41
16.
12197
4008:22:31
17.
12190
3755:31:32
18.
11959
3993:29:58
19.
10939
3817:05:29
20.
10688
3813:44:21
21.
10174
3703:15:21
22.
8753
70:31:44
23.
8609
29:36:13
24.
4094
40:13:17
25.
3629
53:43:07
26.
3586
27:06:33
27.
3580
147:37:21
28.
3261
11:20:14
29.
2864
17:05:25
30.
2779
19:29:51
31.
2767
43:44:31
32.
2762
29:11:53
34.
2453
37:11:03
35.
2194
13:17:39
36.
2115
22:02:41
38.
1580
8:40:24
39.
1528
65:50:43
40.
1527
1:58:30
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
ze_atix_helicopter_fix
7.1%
zm_bridge_run_v1
7.0%
castle_redemption_rnk
6.5%
zm_lila_panic_beach_2
4.9%
zm_desprerados
4.7%
zm_forgotten_town_ri
4.4%
zm_desert_fortress_v2
4.2%
zm_420_beachstrike_b2
3.5%
ze_voodoo_islands_v8_cfix2
3.5%
ze_gods_wrath_v3_8b
3.5%
zm_bumfight_v2
3.2%
ze_temple_escape
3.1%
zm_tx_highschoolbeta7
2.8%
zm_krusty_krab_a3
2.8%
zm_surf_born_1_2
2.6%
ze_flying_world_v1_2
2.1%
ze_grand_boat_escape_v1_9
2.1%
ze_parking_v2a
2.0%
ze_destruction_of_exorath_re3
1.9%
zm_ocx_orly_v4
1.7%
آخرین نقشه ها
1h 53m
ze_flying_world_v1_2
MAX 14
AVG 14
4h 13m
ze_infected_sewers_v6_2
MAX 14
AVG 14
5h 24m
zm_bridge_run_v1
MAX 14
AVG 14
6h 33m
ze_sandstorm_f
MAX 14
AVG 14
7h 43m
ze_surf_easy_or_hard_new
MAX 14
AVG 14
8h 53m
zm_forgotten_town_ri
MAX 15
AVG 13
10h 4m
ze_ice_hold_b2
MAX 14
AVG 14
12h 23m
ze_ffvii_temple_ancient_v3
MAX 14
AVG 14
13h 32m
zm_lila_panic_beach_2
MAX 15
AVG 13
17h 2m
zm_desert_fortress_v2
MAX 14
AVG 13
19h 22m
ze_atix_helicopter_fix
MAX 15
AVG 14
21h 42m
zm_tx_highschoolbeta7
MAX 14
AVG 14
22h 52m
ze_temple_escape
MAX 15
AVG 13
1d 1h 12m
ze_grand_boat_escape_v1_9
MAX 14
AVG 14
1d 2h 22m
ze_hl2_escape_v3
MAX 14
AVG 14
1d 7h 3m
zm_surf_born_1_2
MAX 15
AVG 14
1d 8h 13m
ze_mirrors_edge_reborn_v4_2
MAX 14
AVG 14
1d 9h 22m
ze_bioshock_v6_2
MAX 14
AVG 14
1d 11h 42m
ze_rooftop_runaway1_v4
MAX 15
AVG 14
1d 12h 53m
zm_420_beachstrike_b2
MAX 15
AVG 14
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟