سرور A C T P A X A H b [GunGame] 176.100.110.94:27029

connect 176.100.110.94:27029

رتبه 373

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
13
14
0
13
14
11
14
13
0
14
13
12
13
0
9
0
12
12
0
12
12
12
12
12
مقدار بازیکنان
12
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
2.
23
4:25:31
3.
23
4:25:31
4.
23
4:25:31
6.
23
4:25:31
8.
22
4:25:31
9.
20
4:25:31
11.
16
4:25:31
12.
16
4:25:31
بازیکنان برتر
1.
3740
134:17:25
2.
1151
28:08:49
3.
879
16:03:07
4.
625
389:00:26
5.
596
25:17:52
6.
590
506:12:30
8.
563
827:32:27
9.
550
413:58:18
10.
546
483:35:04
11.
546
490:29:49
12.
532
384:54:31
13.
526
470:45:08
14.
524
360:59:56
16.
515
341:59:28
17.
511
13:07:10
18.
505
314:46:40
19.
503
441:33:33
21.
499
473:12:52
22.
498
455:52:31
23.
496
388:38:06
24.
494
608:08:02
25.
491
231:35:00
27.
483
507:41:43
28.
482
560:54:18
29.
481
358:06:53
31.
480
297:55:02
32.
479
542:01:52
34.
476
345:54:51
35.
475
372:04:14
36.
475
612:38:21
37.
475
486:21:36
38.
474
310:14:12
39.
473
597:45:19
40.
473
378:57:27
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_aim_dust2003_v2
16.1%
gg_1on1_cover
4.0%
gg_fy_area_762a
3.9%
gg_knas_speedcastle_css_64-m
3.4%
gg_deagle5
3.3%
gg_aim_elevator_playground
3.0%
gg_fountainfight
3.0%
gg_quake_v1
3.0%
gg_finalarena_cq-l
2.2%
gg_haters
2.2%
gg_mini_mario_2
2.2%
gg_dev_sexy
2.2%
gg_cfh_3
2.2%
gg_costariza
2.2%
gg_aim_ag_texture_jungle-l
2.1%
gg_querty
1.8%
de_dust2
1.7%
gg_office_d
1.5%
gg_dm_bloodarena3
1.5%
gg_kobra_2
1.5%
آخرین نقشه ها
1h 58m
gg_office_d
MAX 12
AVG 12
3h 13m
gg_fy_battlefield
MAX 12
AVG 12
4h 27m
gg_office
MAX 12
AVG 12
5h 42m
gg_aim_dust2003_v2
MAX 16
AVG 12
11h 54m
gg_aim_shotty
MAX 12
AVG 12
13h 9m
de_dust2
MAX 15
AVG 12
14h 24m
gg_hangumhigh
MAX 14
AVG 14
15h 38m
gg_dev_sexy
MAX 13
AVG 12
16h 53m
gg_glass_world
MAX 14
AVG 14
18h 7m
gg_angry_overpass
MAX 14
AVG 12
19h 22m
gg_aim_elevator_playground
MAX 15
AVG 11
20h 36m
gg_deagle5_assault_v2
MAX 13
AVG 13
21h 51m
gg_fy_bloodarena
MAX 14
AVG 12
1d 21m
gg_1on1_cover
MAX 16
AVG 12
1d 6h 34m
gg_aim_ag_texture_jungle-l
MAX 15
AVG 12
1d 7h 49m
gg_double_shotty
MAX 13
AVG 13
1d 9h 3m
gg_dm_chinzak
MAX 18
AVG 15
1d 10h 18m
gg_fountainfight
MAX 15
AVG 13
1d 12h 47m
gg_kobra_2
MAX 14
AVG 11
1d 14h 2m
gg_chaos_arena_v1
MAX 13
AVG 13
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟