سرور A C T P A X A H b [GunGame] 176.100.110.94:27029

connect 176.100.110.94:27029

رتبه 320

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
12
12
13
0
12
13
14
0
12
13
0
12
14
13
0
12
14
0
13
12
12
0
12
مقدار بازیکنان
12
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان برتر
1.
8390
327:45:33
2.
3252
97:32:07
3.
2671
139:15:16
4.
1943
73:24:51
5.
1579
1448:09:13
6.
1337
33:34:27
7.
1321
1044:33:17
8.
1235
1004:06:53
9.
1216
903:56:08
10.
1194
1121:58:48
11.
1174
803:08:23
12.
1172
977:29:48
13.
1164
21:20:34
14.
1152
847:13:09
15.
1148
973:12:31
17.
1141
812:37:50
18.
1137
729:46:55
19.
1133
807:47:06
20.
1133
1399:04:02
21.
1132
894:12:19
23.
1124
993:33:15
25.
1118
1074:25:44
26.
1116
854:46:12
27.
1115
861:29:49
28.
1112
1140:27:32
29.
1107
998:16:54
30.
1107
885:15:02
31.
1102
845:42:52
32.
1101
894:12:25
33.
1099
946:04:50
34.
1098
967:01:31
35.
1084
824:35:21
37.
1083
1061:24:53
39.
1077
937:12:20
40.
1076
1197:46:34
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_aim_dust2003_v2
11.8%
gg_desertstorm_v3
4.6%
gg_fountainfight
4.2%
gg_lostmill_tx
4.1%
gg_mario_vs_wario
3.7%
gg_chaos_arena_v1
3.3%
gg_fy_costi4
3.1%
gg_fight_yard
3.0%
gg_lego_mafia_arena
2.5%
gg_finalarena_cq-l
2.5%
gg_ba_stadium
2.2%
gg_aim_47th_v2
2.1%
gg_glass_world
2.1%
gg_ruins_dawn
2.1%
gg_lego_arena
2.0%
gg_fy_stoneworld_obe
2.0%
gg_dm_bloodarena3
1.9%
gg_dm_chinzak
1.8%
gg_4mid_arena
1.7%
gg_dev_sexy
1.7%
آخرین نقشه ها
2h 1m
gg_aim_furious
MAX 12
AVG 12
3h 24m
gg_fy_stoneworld_obe
MAX 13
AVG 12
4h 46m
gg_fy_bloodarena
MAX 13
AVG 11
6h 9m
gg_bkh_harbor
MAX 14
AVG 14
7h 31m
gg_laser_game_v1
MAX 13
AVG 12
8h 54m
gg_cillage_ggn
MAX 13
AVG 12
10h 16m
gg_dm_chinzak
MAX 15
AVG 13
11h 40m
gg_fy_area_762a
MAX 12
AVG 12
13h 3m
gg_lego_mafia_arena
MAX 13
AVG 12
14h 26m
gg_chaos_arena_v1
MAX 13
AVG 11
15h 49m
gg_dm_bloodarena3
MAX 15
AVG 13
17h 12m
gg_lostmill_tx
MAX 13
AVG 13
18h 34m
gg_ba_stadium
MAX 15
AVG 12
19h 57m
gg_glass_world
MAX 14
AVG 12
21h 19m
gg_fight_yard
MAX 15
AVG 12
1d 1h 4m
gg_lego_arena
MAX 14
AVG 12
1d 5h 24m
gg_aim_ag_texture2-m
MAX 13
AVG 12
1d 6h 54m
gg_fy_costi4
MAX 14
AVG 12
1d 7h 34m
de_dust2
MAX 13
AVG 12
1d 9h 24m
gg_arena_brazil
MAX 17
AVG 14
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟