سرور A C T P A X A H b [GunGame] 176.100.110.94:27029

connect 176.100.110.94:27029

رتبه 337

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
14
12
0
12
13
16
0
10
14
13
14
0
13
11
10
0
13
12
12
12
0
12
12
12
مقدار بازیکنان
12
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
6559
255:25:58
2.
2269
63:43:42
3.
1231
45:47:44
4.
1182
45:40:48
5.
1095
1044:18:04
6.
961
17:24:09
7.
942
755:12:54
9.
890
772:53:51
10.
884
644:03:00
12.
879
847:23:02
13.
875
1299:07:30
15.
865
778:31:10
16.
864
814:43:58
17.
862
582:42:33
18.
850
627:22:30
19.
846
494:55:53
20.
836
726:21:39
24.
831
706:51:40
25.
825
671:55:44
26.
822
619:51:10
27.
821
19:22:52
29.
819
709:29:23
30.
818
757:13:11
31.
816
548:35:19
32.
814
750:33:14
33.
809
814:17:39
34.
806
714:55:38
35.
804
706:28:16
36.
803
964:22:29
37.
801
1048:35:29
38.
796
694:36:33
39.
796
613:40:20
40.
795
878:07:21
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_aim_dust2003_v2
13.3%
gg_fade
4.7%
gg_knas_speedcastle_css_64-m
3.9%
gg_poolday_reunion_i2
3.1%
gg_aim_47th_v2
3.1%
gg_arise
3.1%
gg_dipmap
3.1%
gg_haters
3.1%
gg_overpass
3.1%
gg_deagle5_assault_v2
2.4%
gg_as_dust
2.4%
gg_sand
2.4%
gg_4mid_arena
2.3%
gg_angry_overpass
2.3%
gg_giza
2.3%
gg_fy_costi4
2.3%
gg_andresforts
2.3%
gg_double_shotty
2.3%
gg_costariza
1.6%
gg_office_d
1.6%
آخرین نقشه ها
3h 57m
de_dust2
MAX 12
AVG 12
5h 15m
gg_costariza
MAX 14
AVG 13
6h 32m
gg_dm_bloodarena3
MAX 12
AVG 12
7h 50m
gg_dipmap
MAX 13
AVG 12
9h 7m
gg_mario_vs_wario
MAX 10
AVG 10
10h 25m
gg_deagle5_assault_v2
MAX 11
AVG 10
11h 42m
gg_quake_v1
MAX 13
AVG 12
12h 59m
gg_glass_world
MAX 14
AVG 14
14h 16m
gg_andresforts
MAX 16
AVG 13
15h 33m
gg_double_shotty
MAX 14
AVG 13
16h 51m
gg_fy_stoneworld_obe
MAX 10
AVG 10
18h 8m
gg_poolday_reunion_i2
MAX 17
AVG 14
19h 25m
gg_haters
MAX 14
AVG 12
20h 42m
gg_1on1_cover
MAX 12
AVG 12
21h 59m
gg_puttums
MAX 12
AVG 12
23h 16m
gg_angry_overpass
MAX 14
AVG 13
1d 1h 50m
gg_aim_dust2003_v2
MAX 15
AVG 12
1d 3h 7m
gg_arise
MAX 14
AVG 12
1d 5h 42m
gg_laser_game_v1
MAX 12
AVG 12
1d 6h 59m
gg_knas_speedcastle_css_64-m
MAX 13
AVG 10
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟