سرور • GG-Elite.net » XXL Turbo GUNGAME • !stamm/!stats 144.76.69.10:27055

connect 144.76.69.10:27055

رتبه 577

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
31
32
0
33
38
0
32
33
31
0
32
33
0
31
31
0
26
31
30
0
31
29
0
29
مقدار بازیکنان
29
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
2.
52
5:22:25
4.
48
5:22:25
6.
44
5:22:25
8.
43
5:22:25
9.
40
5:22:25
10.
39
5:22:25
11.
39
5:22:25
12.
39
5:22:25
14.
35
5:22:25
15.
35
5:22:25
17.
33
5:22:25
18.
32
5:22:25
19.
31
5:22:25
20.
30
5:22:25
21.
30
5:22:25
22.
28
5:22:25
23.
24
5:22:25
24.
24
5:22:25
25.
23
5:22:25
27.
23
5:22:25
بازیکنان برتر
1.
4285
64:03:27
2.
3627
179:09:17
3.
2739
65:16:15
4.
2421
82:21:52
5.
2162
152:51:15
6.
1994
57:04:15
7.
1827
50:49:32
8.
1715
4660:20:15
9.
1398
20:50:11
10.
1306
10:55:33
11.
1293
20:37:06
12.
1290
16:38:20
13.
1278
26:24:18
14.
1208
26:54:05
15.
1201
20:49:43
16.
1176
2538:54:49
17.
1162
2322:18:37
18.
1152
2622:46:23
20.
1132
54:12:13
21.
1128
2610:58:52
23.
1114
26:03:01
24.
1100
2283:23:31
25.
1089
2524:21:42
26.
1087
2626:51:41
27.
1086
2067:45:57
28.
1082
2433:06:29
29.
1074
2430:54:20
31.
1049
7:43:40
32.
1027
2479:59:06
33.
1024
31:20:00
34.
1018
20:27:04
35.
1016
3535:58:54
36.
1014
2502:52:19
37.
1011
2252:13:50
38.
999
4115:53:18
39.
997
2629:26:42
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_simpsons_neighbours
2.6%
gg_simpsons_p@pys_ethan
2.6%
gg_de_alivemetal
2.6%
gg_twotowers
2.6%
gg_simpsons
2.6%
gg_simpsons_x2
1.7%
gg_simpsons_hangar
1.7%
gg_fy_paradox_day
1.7%
gg_arena_doe
1.7%
gg_1_arena
1.7%
gg_tnb_aztec
1.7%
gg_simpsons_lemon
1.7%
gg_simpsons_burg
1.7%
gg_simpsons_papys_ethanx
1.7%
gg_tip_octal
1.7%
fy_aimsport3
1.7%
gg_simpsons_crysis_towers
1.7%
gg_xbox
1.7%
gg_simpsons_d
1.7%
gg_arena_future
1.7%
آخرین نقشه ها
2h 43m
gg_simpsons_neighbours
MAX 36
AVG 32
4h 8m
gg_simpsons_pyramid
MAX 30
AVG 30
5h 33m
gg_simpsons_brokewall
MAX 31
AVG 31
6h 58m
gg_imma_dust
MAX 26
AVG 26
8h 24m
gg_simpsons_dust2
MAX 31
AVG 31
9h 50m
gg_arena_future
MAX 32
AVG 31
11h 15m
gg_aim_shotty
MAX 33
AVG 33
12h 41m
gg_simpsons_hangar
MAX 32
AVG 31
14h 6m
gg_de_alivemetal
MAX 33
AVG 31
15h 30m
gg_textured_mafia_arena
MAX 38
AVG 35
16h 56m
gg_simpsons_shotty
MAX 32
AVG 32
18h 21m
gg_simpsons_giza
MAX 38
AVG 38
19h 47m
gg_simpsons_lemon
MAX 33
AVG 31
21h 13m
gg_octagon_b3
MAX 32
AVG 32
22h 37m
gg_simpsons_mesta_improved
MAX 31
AVG 31
1d 4m
gg_5pillars_ggn
MAX 31
AVG 31
1d 1h 28m
gg_simpsons_p@pys_ethan
MAX 35
AVG 32
1d 2h 54m
gg_simpsons_crysis_towers
MAX 30
AVG 30
1d 4h 18m
gg_castles_park
MAX 30
AVG 30
1d 5h 43m
gg_bloodarena
MAX 28
AVG 28
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟