سرور ★★★ XXL Turbo GUNGAME ★★★ by [GG-Elite] 144.76.69.10:27055

connect 144.76.69.10:27055

رتبه 628

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
30
32
0
30
30
30
0
30
30
31
0
0
31
30
32
0
33
35
33
0
32
34
32
32
مقدار بازیکنان
32
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
37
39:39
4.
6
15:19:34
5.
6
15:19:34
6.
6
15:19:34
7.
5
15:19:34
8.
5
15:19:34
9.
5
15:19:34
10.
5
15:19:34
11.
5
15:19:34
12.
5
15:19:34
13.
4
15:19:34
14.
4
15:19:34
15.
4
15:19:34
16.
4
15:19:34
17.
3
15:19:34
18.
2
15:19:34
19.
2
15:19:34
21.
2
15:19:34
23.
2
15:19:34
24.
2
15:19:34
25.
1
15:19:34
27.
1
15:19:34
28.
1
15:19:34
30.
0
15:19:34
31.
0
15:19:34
32.
0
15:19:34
بازیکنان برتر
1.
3298
48:05:41
2.
2440
121:05:46
3.
2429
79:48:10
4.
1827
145:06:17
5.
1728
40:07:32
6.
1449
47:18:41
7.
1306
10:55:33
8.
1276
4660:20:15
9.
1249
20:34:32
10.
1161
53:37:50
11.
1114
26:03:01
13.
1091
24:52:55
14.
1049
7:43:40
15.
1029
2041:29:38
16.
1024
31:20:00
17.
1009
1941:27:34
18.
970
2120:22:11
19.
964
13:38:27
20.
958
17:44:42
21.
951
9:48:04
22.
947
1772:37:48
23.
940
21:58:30
24.
912
18:35:20
25.
895
26:05:02
26.
880
1924:02:03
29.
834
1945:55:52
30.
825
2066:16:59
31.
823
1629:04:59
32.
814
3034:33:23
33.
808
1970:30:15
34.
804
1950:50:32
35.
796
1903:24:54
37.
791
1567:58:30
39.
787
2695:38:49
40.
778
1965:23:02
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_simpsons
2.5%
gg_textured_lockdown
2.4%
gg_simpsons_block
2.4%
gg_simpsons_new_recruit_v3
1.9%
gg_forestfun_ggn
1.9%
gg_amaze_ing
1.7%
gg_simpsons_ripoff_arena
1.7%
gg_battlepyramid
1.7%
gg_hellokitty_b1
1.7%
gg_tnb_desert
1.7%
gg_amsterdam_1806_b1
1.7%
gg_simpsons_skrill
1.6%
gg_simpsons_waterworks
1.6%
gg_vortex
1.6%
gg_simpsons_island
1.6%
gg_1_arena
1.6%
gg_simpsons_paradise
1.6%
gg_dust_mini
1.6%
gg_fountain_v2
1.6%
gg_simpsons_arena_ii
1.6%
آخرین نقشه ها
1h 43m
gg_hedgeworld
MAX 34
AVG 32
3h 3m
gg_simpsons_fountain_fixed
MAX 32
AVG 32
4h 22m
gg_vortex
MAX 33
AVG 32
5h 42m
gg_deaglewire
MAX 36
AVG 32
7h 2m
gg_simpsons_zig_dust
MAX 33
AVG 33
8h 21m
gg_simpsons_icefight
MAX 32
AVG 32
9h 40m
gg_simpsons_block
MAX 35
AVG 32
10h 59m
gg_fy_little_maze
MAX 31
AVG 31
12h 18m
gg_simpsons_buzzkill
MAX 31
AVG 31
13h 37m
gg_simpsons_minitropic
MAX 31
AVG 31
14h 57m
gg_simpsons_panic
MAX 30
AVG 30
16h 15m
gg_simpsons_paradise
MAX 30
AVG 30
17h 35m
gg_simpsons_italy
MAX 32
AVG 31
18h 55m
gg_forestfun_ggn
MAX 32
AVG 31
20h 14m
gg_smooth_2
MAX 30
AVG 30
21h 33m
gg_simpsons_maze_v2
MAX 32
AVG 32
22h 53m
gg_simpsons_wixxer
MAX 32
AVG 31
1d 12m
gg_simpsons_office
MAX 34
AVG 32
1d 2h 51m
gg_simpsons_green
MAX 37
AVG 37
1d 4h 10m
gg_ag_arena
MAX 35
AVG 33
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت