سرور ★ RPG ★ eXtreme GunGame ★ by [GG-Elite] 144.76.69.10:27018

connect 144.76.69.10:27018

رتبه 595

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
0
15
15
15
15
0
18
15
16
18
0
15
15
15
مقدار بازیکنان
15
/
18
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
22
2:09:46
2.
20
2:09:46
3.
20
2:09:46
5.
17
2:09:46
6.
17
2:09:46
7.
17
2:09:46
9.
13
2:09:46
10.
12
2:09:46
11.
12
2:09:46
12.
11
2:09:46
14.
8
2:09:46
15.
7
2:09:46
بازیکنان برتر
1.
554
31:28:32
2.
417
277:06:28
3.
404
187:36:06
4.
400
253:21:12
5.
394
221:05:30
6.
382
230:56:28
7.
369
149:59:12
8.
368
214:26:55
9.
366
276:48:15
10.
357
228:24:57
11.
352
221:02:07
12.
350
216:07:12
13.
348
210:06:15
14.
347
294:52:35
16.
345
283:43:32
17.
343
222:33:20
18.
342
4:59:42
19.
342
203:09:12
20.
341
183:34:35
21.
341
155:47:52
23.
338
235:36:10
25.
332
177:46:34
26.
330
168:12:48
27.
330
158:22:41
28.
327
205:24:13
29.
318
220:22:17
30.
304
1:30:26
31.
299
165:45:00
32.
295
142:59:22
33.
294
110:29:22
35.
255
17:46
36.
255
08:35
37.
231
204:05:23
38.
230
277:00:13
39.
228
569:33:44
40.
222
206:12:50
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_trainyard
3.7%
gg_elitearena02_v2
3.2%
gg_fountain_v2
3.2%
fy_snow_temple
3.0%
gg_aztec_ultimate
3.0%
gg_twotowers
2.7%
gg_amsterdam_1806_b1
2.5%
gg_fy_back_street
2.5%
gg_arena_future
2.4%
gg_dust_forts
2.4%
gg_fade
2.3%
gg_1_arena
2.3%
gg_arena_doe
2.3%
gg_trs_aim_churches
2.0%
gg_hellokitty_b1
1.8%
gg_dust
1.7%
gg_tnb_aztec
1.7%
gg_de_alivemetal
1.7%
gg_punishment
1.7%
gg_amaze_ing
1.7%
آخرین نقشه ها
2h 0m
gg_aztec_ultimate
MAX 17
AVG 15
3h 14m
gg_bigsquare
MAX 18
AVG 18
4h 28m
gg_halo_gold
MAX 16
AVG 16
5h 42m
gg_arena_doe
MAX 15
AVG 15
6h 56m
gg_elitearena02_v2
MAX 18
AVG 15
8h 10m
gg_5pillars_ggn
MAX 16
AVG 15
9h 24m
gg_littlehouse
MAX 15
AVG 15
10h 38m
gg_toon_ramps
MAX 15
AVG 15
11h 52m
gg_tip_octal
MAX 15
AVG 15
13h 6m
fy_snow_temple
MAX 16
AVG 15
14h 19m
gg_ultradeth_b1
MAX 15
AVG 15
15h 33m
gg_fountain_v2
MAX 17
AVG 15
16h 47m
gg_simpsons
MAX 15
AVG 15
19h 14m
gg_aim_shotty
MAX 15
AVG 15
20h 28m
gg_humle_junkyard_v2
MAX 15
AVG 15
21h 42m
gg_construct_city
MAX 15
AVG 15
22h 56m
gg_funround
MAX 15
AVG 15
1d 2h 40m
gg_playground_b
MAX 15
AVG 15
1d 3h 54m
gg_trainyard
MAX 16
AVG 15
1d 5h 8m
gg_1_arena
MAX 16
AVG 15
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟