سرور ★ RPG ★ eXtreme GunGame ★ by [GG-Elite] 144.76.69.10:27018

connect 144.76.69.10:27018

رتبه 595

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
15
16
15
0
15
15
15
15
15
0
15
15
15
16
2
15
0
15
16
15
15
15
0
15
مقدار بازیکنان
15
/
18
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
2.
1
20:22:02
3.
1
20:22:02
4.
1
20:22:02
5.
1
20:22:02
6.
0
20:22:02
7.
0
20:22:02
8.
0
20:22:02
9.
0
20:22:02
بازیکنان برتر
1.
4097
4660:20:15
2.
4070
4660:20:15
3.
3944
4660:20:15
4.
3899
4660:20:15
6.
3818
4660:20:15
7.
3808
4660:20:15
8.
3807
4660:20:15
9.
3806
4660:20:15
10.
3806
4660:20:15
11.
3779
4660:20:15
13.
3777
4660:20:15
14.
3761
4660:20:15
15.
3755
4660:20:15
16.
3748
4660:20:15
17.
3742
4660:20:15
18.
3741
4660:20:15
19.
3733
4660:20:15
20.
3722
4660:20:15
21.
3682
4660:20:15
22.
3666
4660:20:15
23.
3657
4660:20:15
24.
3655
4660:20:15
25.
3651
4660:20:15
26.
3618
4660:20:15
27.
3616
4660:20:15
28.
3616
4660:20:15
29.
3613
4660:20:15
30.
3605
4660:20:15
31.
3599
4660:20:15
33.
3580
4660:20:15
35.
3565
4660:20:15
36.
3543
4660:20:15
37.
3542
4660:20:15
39.
3522
4660:20:15
40.
3519
4660:20:15
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_isolated_fightyard
3.6%
gg_battlepyramid
2.9%
gg_scoutzknivez_hc
2.9%
fy_buzzkill_css_quad_v1
2.9%
gg_amaze_ing
2.9%
fy_dust_market
2.9%
gg_doubleyellow_v1
2.9%
gg_twotowers
2.8%
gg_neonarena
2.8%
gg_funround
2.1%
gg_castles_park
2.1%
gg_amsterdam_1806_b1
2.1%
gg_fy_paradox_day
2.1%
gg_trainyard
2.1%
gg_s_bend_ext
2.1%
gg_textured_mafia_arena
1.4%
gg_mini_mario_2
1.4%
gg_tnb_temple
1.4%
gg_constructed
1.4%
gg_toon_ramps
1.4%
آخرین نقشه ها
1h 11m
gg_imma_dust
MAX 15
AVG 15
2h 22m
gg_fy_italy
MAX 15
AVG 15
3h 33m
gg_playground_b
MAX 15
AVG 15
4h 44m
gg_isolated_fightyard
MAX 16
AVG 15
5h 56m
gg_fy_paradox_day
MAX 16
AVG 15
7h 7m
gg_doubleyellow_v1
MAX 16
AVG 15
8h 18m
fy_dust_market
MAX 15
AVG 11
9h 30m
gg_scoutzknivez_hc
MAX 16
AVG 15
10h 41m
gg_elitearena01
MAX 15
AVG 15
11h 52m
gg_crysis_towers
MAX 17
AVG 16
13h 4m
gg_castles_park
MAX 15
AVG 15
14h 15m
gg_arena_doe
MAX 15
AVG 15
15h 26m
gg_ultradeth_b1
MAX 15
AVG 15
16h 38m
gg_aztec_ultimate
MAX 15
AVG 15
17h 50m
gg_de_alivemetal
MAX 15
AVG 15
19h 1m
gg_battlepyramid
MAX 16
AVG 15
20h 12m
gg_funround
MAX 15
AVG 15
21h 23m
gg_fy_battlefield
MAX 16
AVG 15
22h 35m
gg_toon_ramps
MAX 15
AVG 15
23h 46m
gg_egypt
MAX 15
AVG 15
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟