سرور TangoWorldWide | Bhop | !ws - !knife | Ranks | Store bhop.tangoworldwide.net:27015

connect bhop.tangoworldwide.net:27015

رتبه 316

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
17
16
23
0
21
8
4
9
8
9
7
9
11
14
15
17
17
14
0
14
18
17
20
11
مقدار بازیکنان
11
/
42
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
08:07
2.
0
11:51
5.
0
1:11:08
7.
0
35:46
8.
0
08:33
9.
0
19:00
10.
0
36:01
11.
0
1:50:56
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
bhop_doodle_csgo
6.5%
bhop_microwave
4.5%
bhop_x
2.6%
bhop_blue_shade
1.9%
bhop_smudge_csgo
1.9%
bhop_colour_lr_v1_fix
1.3%
bhop_qwerty
1.3%
bhop_arcane_b2_rg3_csgo
1.3%
bhop_orgrimmar
1.3%
bhop_phobia_csgo
1.3%
bhop_blueshit_csgo
1.3%
bhop_facility
1.3%
bhop_saro_speedrun_v2
1.3%
bhop_sqee_csgo
1.3%
bhop_cobblestone_5xl_csgo
1.3%
bhop_csgo_neon
1.3%
bhop_cyx_jump_csgo
1.3%
bhop_speedrun_lyned
1.3%
bhop_moonlight
1.3%
bhop_matans_csgo
0.7%
آخرین نقشه ها
1h 10m
bhop_bad_imagination
MAX 20
AVG 20
2h 14m
bhop_strafe_hm
MAX 17
AVG 17
3h 18m
bhop_speedrun_triangle
MAX 18
AVG 18
4h 23m
bhop_jx_csgo
MAX 14
AVG 14
5h 28m
bhop_cyber_csgo
MAX 14
AVG 14
6h 33m
bhop_fahst
MAX 17
AVG 17
7h 37m
bhop_greenhouse
MAX 17
AVG 17
8h 42m
bhop_cyx_jump_csgo
MAX 16
AVG 15
9h 47m
bhop_lm_csgo
MAX 14
AVG 14
10h 52m
bhop_indaun
MAX 11
AVG 11
11h 56m
bhop_forgotten_tomb_csgo
MAX 9
AVG 9
13h 1m
bhop_backstreet
MAX 7
AVG 7
14h 6m
bhop_kent
MAX 9
AVG 9
15h 10m
bhop_castletown
MAX 8
AVG 8
16h 15m
bhop_cobblestone_rg1
MAX 9
AVG 9
17h 19m
bhop_slayer_final
MAX 4
AVG 4
18h 23m
bhop_moonlight
MAX 10
AVG 9
19h 27m
bhop_blue_shade
MAX 21
AVG 16
20h 31m
bhop_nill
MAX 23
AVG 23
22h 38m
bhop_kore
MAX 17
AVG 17
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟