سرور TangoWorldWide | Bhop TWTimer | !ws - !knife | Ranks bhop.tangoworldwide.net:27015

connect bhop.tangoworldwide.net:27015

رتبه 92

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
3
5
0
11
2
1
0
1
1
0
0
2
0
0
1
3
2
8
0
1
8
2
6
6
مقدار بازیکنان
6
/
42
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
2:44:59
2.
0
03:36
3.
0
7:17:00
4.
0
7:17:00
5.
0
7:17:00
6.
0
40:28
7.
0
11:00
8.
0
17:25
9.
0
02:41
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
bhop_elate
2.7%
bhop_manpoo
2.1%
bhop_vulcan
2.1%
bhop_ezranks
1.4%
bhop_smudge
1.4%
bhop_tango_final2
1.4%
bhop_p05_go
1.4%
bhop_1derland
1.4%
bhop_0
1.4%
bhop_mons
1.4%
bhop_nona
1.4%
bhop_fruits2
1.4%
bhop_antosha
1.4%
bhop_skybricks
1.4%
bhop_sukablyad
1.4%
bhop_nobody
1.4%
bhop_synthetic
1.4%
bhop_anini
1.4%
bhop_tbh2
0.7%
bhop_dejavu
0.7%
آخرین نقشه ها
1h 53m
bhop_synthetic
MAX 5
AVG 3
3h 2m
bhop_fps_max_sr
MAX 8
AVG 8
4h 11m
bhop_paralelo
MAX 1
AVG 1
5h 20m
bhop_fool
MAX 8
AVG 8
6h 28m
bhop_austere
MAX 2
AVG 2
7h 37m
bhop_tango_final2
MAX 3
AVG 1
8h 46m
bhop_manpoo
MAX 1
AVG 0
11h 4m
bhop_ezranks
MAX 0
AVG 0
12h 13m
bhop_behomeby11
MAX 2
AVG 2
13h 22m
bhop_castletown
MAX 0
AVG 0
14h 31m
bhop_dragon_fix
MAX 1
AVG 1
15h 40m
bhop_antosha
MAX 1
AVG 1
16h 49m
bhop_mons
MAX 3
AVG 1
17h 58m
bhop_0
MAX 7
AVG 4
19h 7m
bhop_foggybon
MAX 2
AVG 2
20h 15m
bhop_nobody
MAX 11
AVG 11
22h 32m
bhop_cherry
MAX 3
AVG 3
23h 41m
bhop_dejavu
MAX 14
AVG 14
1d 50m
bhop_oxom
MAX 7
AVG 7
1d 1h 59m
bhop_xcsource
MAX 7
AVG 7
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
VIP سرور
کاربران آنلاین