سرور .:[MG]-[NapasProject]-[UA/RU]:. Drop x2 94.45.132.11:27017

connect 94.45.132.11:27017

رتبه 134

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
0
5
4
0
7
11
11
11
0
15
16
14
0
7
3
2
0
2
0
0
0
0
0
مقدار بازیکنان
0
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
2.
568
91:13:06
4.
504
100:29:52
5.
493
262:03:45
6.
488
149:56:53
7.
444
109:55:48
8.
442
141:57:17
9.
418
125:48:00
10.
388
65:46:19
11.
364
163:38:48
12.
318
106:16:28
13.
277
35:34:12
14.
248
22:32:59
15.
240
60:13:23
16.
234
52:21:19
17.
230
21:28:50
18.
229
24:02:33
19.
221
26:42:25
20.
218
69:10:32
21.
207
7:42:11
22.
205
35:18:44
23.
196
19:16:02
24.
190
55:06:06
25.
189
48:07:36
26.
180
82:18:05
27.
176
40:00:06
28.
175
35:41:26
30.
167
43:30:36
31.
165
6:40:52
32.
164
35:33:54
33.
159
107:21:34
34.
157
55:34:42
35.
156
55:35:26
36.
149
98:31:57
37.
147
13:14:57
38.
141
18:14:45
39.
133
6:59:49
40.
132
23:57:50
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
mg_kyxnya
11.2%
mg_minecraft_course_jb_n1
11.2%
mg_tunnel_beta_cource
9.6%
mg_dans_course_remaster
5.6%
mg_100traps_v4_1
4.0%
mg_acrophobia_run_v1
4.0%
mg_devcourse
3.2%
mg_sonic_islands_v4
3.2%
mg_mario_party_v1_2_b4
2.4%
mg_gavle_course_beta_v3
2.4%
mg_dicore_course_fix1
2.4%
mg_atomic_lab_final_v1
2.4%
mg_purple_course
2.4%
mg_first_course_betav1
2.4%
mg_metal_course_level_2
2.4%
mg_bob2
1.6%
mg_office_course_2013_fix
1.6%
mg_awp_submarine_v4csgo
1.6%
mg_balistic_course_v2_fix
1.6%
mg_sen_beta5
1.6%
آخرین نقشه ها
4h 17m
mg_devcourse
MAX 7
AVG 1
5h 36m
mg_dans_course_remaster
MAX 13
AVG 7
6h 55m
mg_ghosts_cave_csgo
MAX 2
AVG 2
8h 15m
mg_knife_stalkyard
MAX 3
AVG 3
9h 34m
mg_saw_2_remake_beta
MAX 7
AVG 7
10h 53m
mg_minecraft_adventure_final_fi
MAX 14
AVG 14
12h 12m
mg_tunnel_beta_cource
MAX 16
AVG 6
13h 32m
mg_metro_course_v3_csgo
MAX 15
AVG 15
14h 51m
mg_awp_submarine_v4csgo
MAX 11
AVG 8
16h 11m
mg_kyxnya
MAX 13
AVG 8
18h 48m
mg_draw_course_trolledition_bet
MAX 7
AVG 7
21h 26m
mg_mario_party_v1_2_b4
MAX 5
AVG 1
22h 44m
mg_sonic_islands_v4
MAX 12
AVG 7
1d 7h 59m
mg_ancient_course_v2
MAX 0
AVG 0
1d 9h 19m
mg_gavle_course_beta_v3
MAX 8
AVG 6
1d 13h 17m
mg_bob2
MAX 14
AVG 7
1d 14h 38m
mg_office_course_2013_fix
MAX 12
AVG 7
1d 17h 17m
mg_arcs_multigames_csgo_v2
MAX 10
AVG 10
1d 18h 36m
mg_acrophobia_run_v1
MAX 15
AVG 5
1d 19h 56m
mg_dicore_course_fix1
MAX 11
AVG 7
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟