سرور .:[MG]-[NapasProject]-[UA/RU]:. Drop x2 94.45.132.11:27017

connect 94.45.132.11:27017

رتبه 146

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
8
4
0
4
0
0
0
0
1
0
1
2
5
0
5
8
0
7
2
0
7
9
11
11
مقدار بازیکنان
11
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
14:17
2.
0
02:36
3.
0
2:14:35
4.
0
53:12
5.
0
51:40
7.
0
1:02:18
8.
0
25:03
بازیکنان برتر
1.
896
289:46:36
3.
744
96:44:40
4.
697
48:41:47
5.
689
168:28:18
6.
589
128:47:21
7.
546
86:33:39
9.
539
139:23:43
10.
538
119:13:20
11.
515
154:30:26
12.
504
100:39:20
13.
426
45:06:55
14.
370
33:33:27
15.
366
164:25:39
16.
358
69:37:07
17.
353
43:00:41
18.
326
50:32:09
19.
275
32:03:48
20.
260
60:15:57
21.
256
20:49:07
22.
248
22:32:59
23.
241
13:24:44
24.
240
60:13:23
25.
234
52:45:21
26.
230
21:28:50
27.
229
24:02:33
28.
225
32:11:54
29.
221
26:42:25
30.
218
69:10:32
31.
205
35:18:44
32.
200
106:14:25
33.
198
25:55:46
34.
196
101:39:59
35.
196
19:16:02
36.
193
40:02:10
37.
190
55:06:06
39.
189
48:07:36
40.
185
48:20:22
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
mg_dicore_course_fix1
16.1%
mg_tunnel_beta_cource
15.3%
mg_kyxnya
11.0%
mg_sonic_islands_v4
11.0%
mg_minecraft_course_jb_n1
9.3%
mg_dans_course_remaster
5.1%
mg_devcourse
2.5%
mg_jump_obstacles_2012_csgo
2.5%
mg_metro_course_v3_csgo
1.7%
mg_rezonate_course_v1
1.7%
آخرین نقشه ها
1h 51m
mg_dans_course_remaster
MAX 9
AVG 6
4h 41m
mg_simpsons_course_v3
MAX 12
AVG 7
6h 6m
mg_16_battles_csgo
MAX 7
AVG 7
7h 31m
mg_tunnel_beta_cource
MAX 12
AVG 5
8h 56m
mg_lego_course_3_csgo
MAX 5
AVG 4
13h 11m
mg_sonic_islands_v4
MAX 15
AVG 4
16h 0m
mg_devcourse
MAX 0
AVG 0
21h 41m
mg_kyxnya
MAX 14
AVG 8
1d 32m
mg_potatogames_04
MAX 16
AVG 16
1d 3h 24m
mg_metro_course_v3_csgo
MAX 8
AVG 6
1d 6h 14m
mg_koga73_multigames_e
MAX 7
AVG 7
1d 10h 31m
mg_mikis_course
MAX 6
AVG 6
1d 14h 45m
mg_minecraft_course_jb_n1
MAX 5
AVG 1
1d 21h 50m
mg_colors_cube_v1
MAX 9
AVG 6
2d 39m
mg_wl_multigames_csgo_v1
MAX 13
AVG 13
2d 2h 4m
mg_metal_course_level_2
MAX 12
AVG 12
3d 7h 52m
mg_switch_cource
MAX 7
AVG 7
3d 9h 16m
mg_jump_obstacles_2012_csgo
MAX 10
AVG 5
3d 12h 6m
mg_rezonate_course_v1
MAX 6
AVG 4
3d 17h 47m
mg_leo_course_fix
MAX 5
AVG 3
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
VIP سرور
کاربران آنلاین