سرور ➥ [EU|PL] Cs-Lajtowo.pl [Awp Only] [TR 128 | 786k] 91.224.117.79:27170

connect 91.224.117.79:27170

رتبه 185

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
13
11
13
9
12
10
0
16
7
5
5
5
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
مقدار بازیکنان
1
/
24
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
بازیکنان برتر
1.
15428
577:18:33
2.
11890
579:26:15
3.
10839
263:51:19
4.
6292
140:46:40
5.
6100
79:32:22
6.
5493
128:56:35
7.
5389
97:43:46
8.
4800
81:19:00
9.
3587
122:17:42
10.
3578
137:25:42
11.
3302
83:54:11
12.
3143
49:23:25
13.
2984
99:05:13
14.
2773
43:00:31
15.
2675
76:51:59
16.
2651
64:31:54
17.
2515
36:36:07
18.
2495
32:28:44
19.
2468
61:48:13
20.
2340
46:57:58
21.
2131
38:09:45
22.
2095
38:03:04
23.
2087
34:20:02
24.
2049
36:55:14
25.
1990
25:06:40
26.
1961
25:50:02
27.
1941
31:14:36
28.
1887
71:15:03
29.
1827
16:48:33
30.
1801
31:11:33
31.
1745
49:47:53
32.
1719
17:28:24
33.
1712
38:09:33
34.
1710
19:36:28
35.
1700
53:05:31
36.
1683
41:16:16
37.
1678
22:43:04
38.
1649
46:44:58
39.
1646
33:03:11
40.
1637
65:38:25
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
awp_ice_csgo_lajtowo
25.2%
awp_lego_asia_lajtowo
7.4%
awp_lego_9_lajtowo
5.9%
awp_soviet_v1_lajtowo
5.2%
awp_dust_lajtowo
5.2%
awp_lego_8_lajtowo
5.2%
awp_kox_lajtowo
5.2%
awp_dust_sky_lajtowo
5.2%
awp_lego_2_lajtowo
4.4%
awp_lego_r_lajtowo
3.7%
awp_india_winter_lajtowo
3.7%
awp_lego_fort_lajtowo
3.7%
awp_india_lajtowo
3.0%
awp_construction_lajtowo
3.0%
awp_lego_freedback_go_lajtowo
3.0%
awp_lego_2015_lajtowo
2.2%
awp_lego_zone_lajtowo
1.5%
awp_lego_x_lajtowo
1.5%
awp_dev_by_meska_lajtowo
1.5%
awp_lego_fix_v4_csgo_lajtowo
1.5%
آخرین نقشه ها
11h 5m
awp_lego_asia_lajtowo
MAX 8
AVG 3
14h 35m
awp_lego_8_lajtowo
MAX 16
AVG 9
15h 45m
awp_india_lajtowo
MAX 16
AVG 11
16h 55m
awp_lego_zone_lajtowo
MAX 10
AVG 6
18h 5m
awp_dust_sky_lajtowo
MAX 13
AVG 5
19h 15m
awp_india_winter_lajtowo
MAX 17
AVG 9
21h 35m
awp_lego_2_lajtowo
MAX 11
AVG 8
23h 55m
awp_lego_freedback_go_lajtowo
MAX 18
AVG 9
1d 1h 5m
awp_dev_by_meska_lajtowo
MAX 10
AVG 9
1d 2h 15m
awp_lego_fort_lajtowo
MAX 16
AVG 9
1d 3h 25m
awp_lego_9_lajtowo
MAX 11
AVG 4
1d 10h 26m
awp_dust_lajtowo
MAX 9
AVG 3
1d 15h 7m
awp_lego_2015_lajtowo
MAX 9
AVG 7
1d 17h 27m
awp_construction_lajtowo
MAX 14
AVG 7
1d 18h 37m
awp_lego_fix_v4_csgo_lajtowo
MAX 15
AVG 13
1d 19h 47m
awp_blocks_lajtowo
MAX 9
AVG 9
1d 22h 8m
awp_lego_x_lajtowo
MAX 7
AVG 6
2d 2h 49m
awp_lego_r_lajtowo
MAX 9
AVG 4
2d 18h 0m
awp_summer_lajtowo
MAX 12
AVG 12
3d 10h 19m
awp_soviet_v1_lajtowo
MAX 7
AVG 2
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟