سرور PompaTeam.pl[HS ARENA 1v1][WS][GLOVES][!CHALLENGE][128TR]@1s1k. 91.224.117.19:27400

connect 91.224.117.19:27400

رتبه 362

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
14
16
20
19
16
21
21
17
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
8
8
مقدار بازیکنان
8
/
22
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
12
12:51
2.
9
03:15
3.
9
26:23
4.
8
34:48
5.
6
02:47
6.
5
02:26
8.
0
7:47:34
بازیکنان برتر
1.
1795
71:19:21
2.
1793
95:31:05
3.
1522
47:36:25
4.
1121
67:59:28
5.
1097
58:54:06
6.
1023
39:53:49
7.
968
27:18:41
8.
901
49:36:11
9.
833
25:56:41
10.
768
11:04:28
11.
761
22:35:38
12.
757
19:59:47
13.
747
14:31:23
14.
674
16:15:18
15.
628
18:13:01
16.
619
33:37:30
17.
595
23:49:27
18.
581
19:28:22
19.
537
16:17:11
20.
534
14:57:43
21.
532
11:15:35
22.
528
6:55:54
23.
527
19:59:39
24.
508
14:12:23
25.
497
12:13:42
26.
491
24:23:40
27.
488
12:48:25
28.
486
12:01:09
29.
483
7:31:00
30.
482
10:06:17
31.
456
18:57:40
32.
452
9:25:20
33.
449
5:55:47
34.
443
16:52:09
35.
438
22:47:59
36.
429
10:19:45
37.
427
15:04:41
38.
426
20:20:02
39.
425
6:19:15
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
am_pompa_winter_b1
16.9%
am_grass2
6.0%
am_lego2_pt
6.0%
am_nuke2_pt
5.5%
am_7ktgaming_pt
5.5%
am_nuke2016_fm
5.5%
am_crashz_dust_v2
4.9%
am_redline_pt
4.3%
am_minecraftbox_fm
4.2%
am_plain2_fm
3.7%
am_must2014
3.6%
am_pompa_aztec_b3
3.1%
am_nuke_ramp_pt
3.0%
am_fun_fm
3.0%
am_minecraftfix_pt
3.0%
am_towers2_pt
3.0%
am_industry_pt
3.0%
am_grassland_pt
3.0%
am_dust2014
3.0%
am_multimap2_pt
2.4%
آخرین نقشه ها
1h 45m
am_lego2_pt
MAX 22
AVG 7
2h 46m
am_fun_fm
MAX 15
AVG 6
3h 47m
am_7ktgaming_pt
MAX 21
AVG 7
4h 47m
am_pompa_winter_b1
MAX 22
AVG 3
13h 53m
am_snow_pt
MAX 21
AVG 12
14h 54m
am_nuke_ramp_pt
MAX 21
AVG 11
15h 56m
am_minecraftfix_pt
MAX 21
AVG 12
16h 57m
am_nuke2016_fm
MAX 22
AVG 15
17h 58m
am_nuke2_pt
MAX 21
AVG 9
20h 1m
am_minecraftbox_fm
MAX 20
AVG 8
1d 7m
am_civilaction2_pt
MAX 9
AVG 5
1d 2h 10m
am_crashz_dust_v2
MAX 22
AVG 17
1d 4h 11m
am_must2014
MAX 20
AVG 11
1d 5h 13m
am_industry_pt
MAX 19
AVG 4
1d 9h 18m
am_grassland_pt
MAX 14
AVG 3
1d 12h 20m
am_desert
MAX 21
AVG 13
1d 15h 23m
am_onroof_pt
MAX 21
AVG 19
1d 16h 25m
am_pompa_aztec_b3
MAX 20
AVG 10
1d 23h 31m
am_lanii_pt
MAX 7
AVG 7
2d 8h 37m
am_towers2_pt
MAX 1
AVG 1
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟