سرور PompaTeam.pl[HS ARENA 1v1][WS][GLOVES][!CHALLENGE][128TR]@1s1k. 91.224.117.19:27400

connect 91.224.117.19:27400

رتبه 385

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
1
1
1
5
7
11
0
1
1
15
22
21
20
19
21
15
20
12
21
3
1
1
1
1
مقدار بازیکنان
1
/
22
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
22:59:12
بازیکنان برتر
1.
2201
116:00:15
2.
1795
71:19:21
3.
1761
68:44:07
4.
1522
47:36:25
5.
1370
24:49:23
6.
1121
67:59:28
7.
1097
58:54:06
8.
968
27:18:41
9.
954
56:10:01
10.
910
50:26:10
11.
833
25:56:41
12.
817
21:07:35
13.
805
33:56:47
14.
781
19:57:58
15.
768
11:04:28
16.
761
22:35:38
17.
677
57:18:49
18.
628
18:13:01
19.
619
33:37:30
20.
618
20:42:56
21.
595
23:49:27
22.
591
15:40:15
23.
591
24:29:52
24.
586
19:40:21
25.
537
16:17:11
26.
534
16:00:08
27.
532
11:15:35
28.
528
6:55:54
29.
527
19:59:39
30.
515
12:16:57
31.
508
14:12:23
32.
504
10:14:24
33.
494
6:21:50
34.
488
12:48:25
35.
486
12:01:09
36.
483
7:31:00
37.
482
10:06:17
38.
478
16:14:16
39.
478
6:02:59
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
am_pompa_winter_b1
13.4%
am_dust2014
7.1%
am_minecraftfix_pt
7.0%
am_redline_pt
5.8%
am_grass2
5.2%
am_lanii_pt
5.1%
am_nuke2_pt
5.1%
am_lego2_pt
5.1%
am_multimap2_pt
4.5%
am_nuke2016_fm
4.5%
am_plain2_fm
3.2%
am_minecraftbox_fm
3.2%
am_civilaction2_pt
3.2%
am_sandfight_pt
2.6%
am_grassland_pt
2.6%
am_crashz_dust_v2
2.6%
am_industry_pt
2.6%
am_must2014
2.6%
am_loot_pt
2.6%
am_nuke_ramp_pt
1.9%
آخرین نقشه ها
3h 54m
am_desert
MAX 15
AVG 11
4h 58m
am_lanii_pt
MAX 22
AVG 13
6h 2m
am_grass2
MAX 21
AVG 12
7h 7m
am_multimap2_pt
MAX 22
AVG 14
8h 10m
am_nuke2_pt
MAX 18
AVG 10
9h 15m
am_pompa_winter_b1
MAX 21
AVG 3
12h 27m
am_pompa_aztec_b3
MAX 21
AVG 14
13h 31m
am_sandfight_pt
MAX 22
AVG 10
16h 43m
am_crashz_dust_v2
MAX 21
AVG 11
17h 46m
am_industry_pt
MAX 16
AVG 7
18h 49m
am_xstation_pt
MAX 7
AVG 7
19h 53m
am_dust2014
MAX 22
AVG 9
20h 56m
am_trainstationkzg_pt
MAX 2
AVG 1
22h 0m
am_redline_pt
MAX 21
AVG 14
1d 6m
am_civilaction2_pt
MAX 10
AVG 2
1d 2h 14m
am_plain2_fm
MAX 19
AVG 8
1d 6h 29m
am_minecraftfix_pt
MAX 21
AVG 12
1d 7h 34m
am_towers2_pt
MAX 20
AVG 10
1d 8h 38m
am_nuke2016_fm
MAX 21
AVG 12
1d 15h 3m
am_nuke_ramp_pt
MAX 21
AVG 15
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟