سرور PompaTeam.pl[HS ARENA 1v1][WS][GLOVES][!CHALLENGE][128TR]@1s1k. 91.224.117.19:27400

connect 91.224.117.19:27400

رتبه 398

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
9
15
0
20
22
22
20
21
20
14
0
12
18
15
1
1
1
1
1
0
2
2
6
6
مقدار بازیکنان
6
/
22
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
8
12:07
2.
8
08:56
3.
6
06:44
4.
5
08:59
5.
0
5:23:41
6.
0
00:57
بازیکنان برتر
1.
2523
131:26:43
2.
1816
69:09:06
3.
1795
71:19:21
4.
1683
29:25:03
5.
1522
47:36:25
6.
1310
60:36:02
7.
1191
56:24:17
8.
1135
69:11:04
9.
1097
58:54:06
10.
968
27:18:41
11.
954
57:36:18
12.
927
36:30:12
14.
836
26:15:34
15.
817
21:07:35
16.
802
20:08:25
17.
767
23:40:00
18.
766
29:20:00
19.
761
22:35:38
20.
756
11:16:46
21.
736
20:05:08
22.
710
26:11:32
23.
677
57:18:49
24.
664
18:57:28
25.
619
23:54:23
26.
619
33:37:30
27.
619
20:07:39
30.
537
16:17:11
31.
536
6:33:38
32.
534
16:00:08
33.
532
11:15:35
34.
528
6:55:54
35.
527
19:59:39
36.
522
14:49:15
37.
521
16:14:05
38.
519
15:04:32
39.
515
47:36:01
40.
509
12:22:05
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
am_pompa_winter_b1
13.5%
am_nuke2_pt
6.7%
am_lanii_pt
4.7%
am_blue_arena_pt
4.7%
am_minecraftbox_fm
4.7%
am_must2_pt
4.1%
am_plain2_fm
3.4%
am_nuke_ramp_pt
3.4%
am_simpsons_pt
3.4%
am_aztec2018v2_pt
2.7%
am_iss_pt
2.7%
am_xstation_pt
2.7%
am_must2014
2.7%
am_trainstationkzg_pt
2.7%
am_pompa_aztec_b3
2.7%
am_grass2
2.7%
am_grassland_pt
2.7%
am_multigame_pt
2.0%
am_minecraftfix_pt
2.0%
am_redline_pt
2.0%
آخرین نقشه ها
1h 51m
am_bluedev_pt
MAX 2
AVG 1
2h 59m
am_pompa_winter_b1
MAX 16
AVG 1
6h 23m
am_example_pt
MAX 19
AVG 10
7h 32m
am_lanii_pt
MAX 22
AVG 11
8h 39m
am_civilaction2_pt
MAX 1
AVG 1
9h 47m
am_minecraftfix_pt
MAX 21
AVG 15
10h 56m
am_aztec2018v2_pt
MAX 21
AVG 14
12h 4m
am_multigame_pt
MAX 22
AVG 17
13h 13m
am_iss_pt
MAX 22
AVG 15
14h 21m
am_redline_pt
MAX 21
AVG 19
15h 29m
am_grass2
MAX 21
AVG 10
16h 38m
am_sidestep_pt
MAX 20
AVG 14
20h 3m
am_must2_pt
MAX 21
AVG 9
21h 12m
am_multimap2_pt
MAX 18
AVG 16
1d 37m
am_must2014
MAX 20
AVG 14
1d 1h 45m
am_xstation_pt
MAX 20
AVG 11
1d 6h 17m
am_nuke2_pt
MAX 21
AVG 9
1d 10h 47m
am_7ktgaming_pt
MAX 17
AVG 7
1d 11h 54m
am_simpsons_pt
MAX 6
AVG 2
1d 13h 2m
am_trainstationkzg_pt
MAX 23
AVG 10
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟