سرور ★--== CSGO.PGLARENA.RO --==★ -=☢SPECTRUM 2☢=- !WS !KNIF 89.40.105.238:27015

connect 89.40.105.238:27015

رتبه 492

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
31
26
27
30
42
0
31
15
18
12
12
10
0
2
10
11
16
17
22
0
14
15
20
20
مقدار بازیکنان
20
/
56
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
63
16:12
2.
52
15:37
5.
29
20:23
7.
22
14:17
8.
19
14:42
9.
16
04:05
10.
15
53:01
11.
14
27:01
12.
14
09:04
13.
13
49:27
14.
13
08:14
15.
12
06:26
16.
12
05:27
17.
11
29:36
18.
10
13:52
20.
9
19:47
21.
8
04:54
22.
8
08:57
23.
6
02:48
24.
6
37:49
25.
5
30:11
26.
5
29:41
27.
5
13:46
29.
4
20:49
31.
4
15:21
32.
3
09:23
33.
3
10:22
34.
3
06:05
35.
2
09:29
36.
2
20:00
37.
2
03:55
38.
2
14:50
39.
2
07:15
40.
2
15:37
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟