سرور [SVIDA.org] CS:GO DM aim_redline 89.252.12.146:27020

connect 89.252.12.146:27020

رتبه 173

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
4
5
0
2
12
7
0
10
8
0
7
9
0
5
5
4
0
0
0
0
0
0
0
مقدار بازیکنان
0
/
16
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
7252
39:56:53
2.
5833
42:41:56
3.
5173
10:32:30
4.
3440
7:01:11
5.
3298
10:33:22
6.
3212
17:00:41
7.
3082
10:44:07
8.
2996
14:26:22
9.
2866
17:06:55
10.
2859
11:21:06
11.
2656
14:16:39
12.
2368
12:40:15
13.
2291
5:20:05
14.
2149
7:24:36
15.
2119
3:59:06
16.
2091
3:58:46
17.
2065
3:26:26
18.
2062
8:01:05
19.
2004
5:24:10
20.
1991
4:02:24
21.
1986
5:19:50
22.
1820
8:02:21
23.
1750
15:56:00
24.
1682
10:12:56
25.
1671
3:27:39
26.
1510
4:44:25
27.
1484
3:03:20
28.
1429
3:03:53
29.
1392
4:53:52
30.
1342
8:14:02
31.
1337
3:27:10
32.
1284
3:27:53
33.
1209
3:50:51
34.
1202
4:26:40
35.
1199
2:37:31
36.
1198
2:58:15
37.
1197
6:27:05
39.
1165
2:41:32
40.
1131
5:32:43
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
aim_redline__sv
100.0%
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟