سرور [SVIDA.org] CS:GO DM aim_redline 89.252.12.146:27020

connect 89.252.12.146:27020

رتبه 135

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
0
0
0
0
0
5
6
0
5
9
7
0
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
مقدار بازیکنان
0
/
16
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
4523
38:15:42
2.
4393
22:51:40
3.
3671
7:12:14
4.
3051
16:25:13
5.
2764
6:12:41
7.
2291
5:20:05
8.
2149
7:24:36
9.
2091
3:58:46
10.
2000
5:17:25
11.
1899
3:08:22
12.
1872
3:32:57
13.
1820
8:02:21
14.
1798
7:21:19
15.
1778
10:42:37
16.
1754
5:46:09
17.
1621
7:31:07
18.
1530
4:40:09
19.
1510
4:44:25
20.
1377
14:03:56
21.
1329
2:50:57
22.
1310
3:22:38
23.
1246
7:21:01
24.
1209
3:50:51
25.
1198
2:58:15
26.
1182
2:35:02
27.
1165
2:41:32
28.
1133
5:33:58
29.
1126
5:26:11
30.
1123
2:24:10
31.
1118
3:45:08
32.
1117
5:38:30
33.
1107
2:43:48
34.
1102
1:53:21
36.
1088
3:04:59
37.
1062
4:48:53
38.
1055
3:49:49
39.
1052
3:10:44
40.
1048
2:34:47
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
aim_redline__sv
100.0%
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟