سرور Ukrainian Friendly Public 31.28.168.179:27021

connect 31.28.168.179:27021

رتبه 168

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
15
10
0
15
18
8
0
0
0
0
مقدار بازیکنان
0
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
3200
44:45:48
2.
2680
56:31:41
3.
2367
22:58:45
4.
2101
30:37:36
5.
1887
33:31:35
6.
1806
18:19:35
7.
1771
28:58:10
8.
1591
20:54:21
9.
1435
28:54:51
10.
1361
13:19:58
11.
1290
21:08:07
12.
1196
23:03:40
13.
1146
16:34:38
14.
1131
24:58:25
15.
1115
17:58:43
16.
1006
19:47:40
17.
927
12:56:33
18.
920
18:21:56
19.
912
9:57:18
20.
877
11:22:41
21.
872
20:07:33
22.
864
22:15:20
23.
840
10:30:06
24.
806
23:25:13
26.
801
14:27:57
27.
795
8:47:51
28.
752
30:23:19
29.
714
16:40:34
30.
704
8:12:09
31.
703
6:25:57
32.
696
14:03:27
33.
661
6:23:56
34.
659
15:14:42
35.
643
7:56:54
36.
640
19:28:50
37.
635
14:52:27
38.
616
14:30:20
39.
607
5:12:25
40.
598
15:22:56
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
de_mirage
48.7%
de_dust2_pfu
39.7%
de_cache
9.9%
de_dust2_se
1.7%
آخرین نقشه ها
11h 28m
de_dust2_pfu
MAX 14
AVG 1
23h 11m
de_cache
MAX 18
AVG 7
2d 5h 13m
de_dust2_se
MAX 13
AVG 13
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟