سرور <<<32 DIVISION>>> 31.28.168.179:27019

connect 31.28.168.179:27019

رتبه 62

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
6
6
1
0
11
5
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
مقدار بازیکنان
0
/
32
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
2.
1748
76:02:20
3.
1635
79:26:53
4.
1425
48:18:15
5.
1381
39:17:45
6.
1344
18:26:58
7.
1335
57:27:08
8.
1318
19:40:13
9.
1238
21:09:55
10.
1156
16:34:19
11.
997
21:05:28
12.
993
40:01:57
13.
937
25:52:16
14.
893
15:45:52
15.
884
25:57:30
16.
850
29:52:32
17.
841
16:28:51
18.
839
19:10:53
19.
787
15:27:49
20.
713
14:52:36
21.
709
16:26:36
22.
675
23:58:38
23.
645
21:29:07
24.
625
45:45:07
25.
611
16:38:31
26.
610
39:33:35
27.
604
10:31:54
28.
604
25:05:50
29.
595
19:10:16
30.
586
13:32:48
31.
561
19:25:07
32.
554
12:58:27
33.
543
20:37:38
34.
526
14:48:40
35.
510
7:32:47
36.
504
10:20:03
37.
501
14:23:13
38.
487
12:59:48
39.
477
13:06:30
40.
476
17:01:18
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
aim_deagle7k
45.6%
workshop/192127695/de_dust2_2x2
9.5%
workshop/487039571/awp_lego_2
7.1%
aim_deagle_7ktgaming
5.5%
workshop/424235577/de_mirage_dusk
3.9%
workshop/126099620/awp_india_cs16
3.1%
ak-47_dusted
2.4%
aim_pistols_pool
2.4%
workshop/888236451/awp_lego_4
2.4%
workshop/900389468/aim_usp_fight
1.6%
de_dust2
1.6%
ar_texture_trees
1.6%
workshop/786463068/dust2_halloweenlastversion
1.6%
$2000$csgo$v3
1.6%
$2000$_pro_b2
1.6%
workshop/1136898106/awp_black_and_orange
1.6%
cs_office
0.8%
fy_snow_oldschool
0.8%
workshop/298610418/de_pripyat
0.8%
nadezrevolver
0.8%
آخرین نقشه ها
2h 16m
ak-47_dusted
MAX 2
AVG 1
3h 35m
aim_deagle7k
MAX 6
AVG 0
15h 29m
workshop/487039571/awp_lego_2
MAX 7
AVG 5
18h 7m
de_westwood_2010_go
MAX 5
AVG 5
19h 26m
fy_snow_oldschool
MAX 11
AVG 11
22h 4m
workshop/888236451/awp_lego_4
MAX 8
AVG 6
23h 23m
de_dust2
MAX 6
AVG 6
1d 43m
workshop/126099620/awp_india_cs16
MAX 10
AVG 8
1d 2h 2m
aim_pistols_pool
MAX 11
AVG 6
1d 15h 13m
workshop/192127695/de_dust2_2x2
MAX 9
AVG 5
1d 16h 32m
workshop/298610418/de_pripyat
MAX 6
AVG 6
1d 17h 51m
ar_texture_trees
MAX 5
AVG 4
1d 20h 29m
workshop/900389468/aim_usp_fight
MAX 10
AVG 9
1d 21h 47m
$2000$_pro_b2
MAX 10
AVG 9
1d 23h 7m
cs_office
MAX 3
AVG 3
2d 27m
aim_deagle_7ktgaming
MAX 11
AVG 6
2d 1h 46m
nadezrevolver
MAX 8
AVG 8
2d 22h 48m
$2000$csgo$v3
MAX 8
AVG 4
3d 17h 7m
aim_ak-colt_pool_v1
MAX 5
AVG 5
3d 18h 26m
workshop/566484103/de_mirage_winter
MAX 8
AVG 8
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟