سرور [BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2| 217.79.188.156:27165

connect 217.79.188.156:27165

رتبه 221

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
3
5
0
5
4
6
10
0
7
18
14
0
11
13
22
0
22
25
10
0
1
4
3
3
مقدار بازیکنان
3
/
50
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
22:20:40
2.
0
22:20:40
بازیکنان برتر
2.
0
02:56
3.
0
09:20
5.
0
57:57
6.
0
01:03
7.
0
02:10
8.
0
06:11
9.
0
11:01
11.
0
17:32
12.
0
02:29
13.
0
52:53
14.
0
14:55
15.
0
22:50
16.
0
31:07
17.
0
03:58
18.
0
07:43
19.
0
00:34
21.
0
30:51
22.
0
08:01
23.
0
04:34
24.
0
55:56
25.
0
13:24
27.
0
28:15
28.
0
26:29
30.
0
03:31
31.
0
09:15
32.
0
05:24
33.
0
36:14
34.
0
04:51
37.
0
29:08
38.
0
07:32
39.
0
41:40
40.
0
21:22
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
surf_mesa_bn
7.8%
surf_kitsune_bn
5.5%
surf_guitar_bn
4.7%
surf_atlas_1_bn
3.9%
surf_ace_bn
3.1%
surf_simpsons_go_rc2_bn
3.1%
surf_utopia_v3_bn
3.1%
surf_waterworks_bn
3.1%
surf_colours_bn
3.1%
surf_legends_lite_bn
3.1%
surf_halloween_tf_bn
3.1%
surf_mee_bn
2.4%
surf_glass7_bn
2.4%
surf_rookie_bn
2.3%
surf_classics2_bn
2.3%
surf_grassland_bn
2.3%
surf_delusional_bn
2.3%
surf_spacejam_bn
2.3%
surf_amplitude_encore_nsf_v4_bn
2.3%
surf_aweles_bn
2.3%
آخرین نقشه ها
2h 12m
surf_classics2_bn
MAX 20
AVG 12
3h 31m
surf_si_fa_bn
MAX 5
AVG 3
4h 50m
surf_simpsons_go_rc2_bn
MAX 22
AVG 10
6h 9m
surf_kitsune_bn
MAX 31
AVG 14
7h 27m
surf_ace_bn
MAX 27
AVG 14
8h 46m
surf_legends_lite_bn
MAX 22
AVG 12
10h 4m
surf_derpis_ksf_bn
MAX 19
AVG 16
11h 24m
surf_rebel_resistance_njv_bn
MAX 11
AVG 11
12h 42m
surf_windrunner_final_bn
MAX 17
AVG 15
14h 1m
surf_lore_e_bn
MAX 18
AVG 9
15h 19m
surf_glass7_bn
MAX 19
AVG 10
16h 38m
surf_aweles_bn
MAX 25
AVG 12
17h 56m
surf_rookie_bn
MAX 20
AVG 9
19h 14m
surf_guitar_bn
MAX 23
AVG 12
23h 11m
surf_mesa_bn
MAX 15
AVG 2
1d 1h 48m
surf_greenbrick_bn
MAX 4
AVG 2
1d 3h 7m
surf_spacejam_bn
MAX 21
AVG 10
1d 4h 25m
surf_mee_bn
MAX 16
AVG 10
1d 7h 2m
surf_glass9_bn
MAX 9
AVG 9
1d 9h 40m
surf_3_bn
MAX 16
AVG 10
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟