سرور [BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2| 217.79.188.156:27165

connect 217.79.188.156:27165

رتبه 317

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
33
0
32
41
0
29
8
9
0
6
1
0
1
1
5
0
5
9
0
6
9
0
27
35
مقدار بازیکنان
35
/
50
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
47:31
2.
0
31:54
3.
0
1:14:07
5.
0
25:09
6.
0
43:26
7.
0
16:19
9.
0
18:27
10.
0
17:20
11.
0
10:23:17
12.
0
29:09
13.
0
30:55
14.
0
38:32
15.
0
19:10
16.
0
19:09
19.
0
18:59
20.
0
19:00
21.
0
18:10
23.
0
20:45
24.
0
42:15
25.
0
20:04
27.
0
28:27
28.
0
16:08
30.
0
38:49
35.
0
16:08
بازیکنان برتر
1.
0
00:56
3.
0
18:52
4.
0
01:59
5.
0
38:25
6.
0
06:57
9.
0
03:48
10.
0
14:34
11.
0
23:20
12.
0
15:43
13.
0
02:08
14.
0
19:09
15.
0
58:55
16.
0
32:19
17.
0
02:18
18.
0
07:50
19.
0
11:20
20.
0
27:14
21.
0
07:13
22.
0
24:25
23.
0
59:50
24.
0
29:03
25.
0
30:05
26.
0
52:07
27.
0
8:42:53
28.
0
03:14
29.
0
03:14
30.
0
43:24
31.
0
1:18:35
32.
0
13:57
33.
0
22:51
34.
0
08:42
35.
0
01:40
36.
0
18:21
37.
0
1:36:31
38.
0
03:43
40.
0
10:08:05
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
surf_mesa_bn
10.2%
surf_aircontrol_ksf_bn
4.2%
surf_how2surf_bn
4.2%
surf_ace_bn
4.2%
surf_guitar_bn
4.2%
surf_forbidden_ways_ksf_bn
4.2%
surf_utopia_v3_bn
4.2%
surf_glass7_bn
3.4%
surf_lore_e_bn
3.4%
surf_waterworks_bn
3.4%
surf_amplitude_encore_nsf_v4_bn
3.4%
surf_simpsons_go_rc2_bn
3.4%
surf_mesa_revo_go_bn
2.5%
surf_spacejam_bn
2.5%
surf_mee_bn
2.5%
surf_calycate2_bn
2.5%
surf_rookie_bn
2.5%
surf_classics2_bn
2.5%
surf_leet_xl_beta7z_bn
2.5%
surf_ing_njv_bn
1.7%
آخرین نقشه ها
1h 40m
surf_rebel_resistance_njv_bn
MAX 27
AVG 15
3h 5m
surf_3_bn
MAX 9
AVG 9
4h 31m
surf_mesa_bn
MAX 36
AVG 6
7h 21m
surf_utopia_v3_bn
MAX 41
AVG 23
8h 46m
surf_classics2_bn
MAX 47
AVG 27
11h 36m
surf_ethereal_bn
MAX 14
AVG 7
13h 3m
surf_simpsons_go_rc2_bn
MAX 43
AVG 19
15h 54m
surf_ing_njv_bn
MAX 16
AVG 12
17h 19m
surf_amplitude_encore_nsf_v4_bn
MAX 45
AVG 24
18h 43m
surf_amplitude_light_bn
MAX 36
AVG 32
20h 9m
surf_ace_bn
MAX 50
AVG 21
21h 34m
surf_waterworks_bn
MAX 32
AVG 13
22h 59m
surf_glass7_bn
MAX 33
AVG 22
1d 1h 50m
surf_leet_xl_beta7z_bn
MAX 29
AVG 15
1d 3h 16m
surf_inspire_bn
MAX 17
AVG 10
1d 6h 6m
surf_calycate2_bn
MAX 29
AVG 13
1d 8h 56m
surf_guitar_bn
MAX 32
AVG 12
1d 11h 46m
surf_aweles_bn
MAX 46
AVG 23
1d 13h 12m
surf_classics_bn
MAX 1
AVG 1
1d 18h 52m
surf_lessons_bn
MAX 41
AVG 41
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟