سرور [SURF] Surf #EASY+BEGINNER|PARACHUTE !knife !gloves !skins TOP 217.11.249.78:27242

connect 217.11.249.78:27242

رتبه 549

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
37
0
42
19
34
32
0
17
10
8
8
0
4
2
0
12
0
28
27
35
33
0
30
46
مقدار بازیکنان
46
/
54
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
139
1:47:46
2.
79
56:49
3.
67
56:25
4.
18
03:21
5.
0
00:29
8.
0
07:47
9.
0
26:06
10.
0
01:43
11.
0
14:50
12.
0
34:05
13.
0
39:12
14.
0
38:19
17.
0
06:58
18.
0
15:12
19.
0
23:22
20.
0
06:03
22.
0
01:03
23.
0
01:07
24.
0
23:08
25.
0
12:10
26.
0
47:43
27.
0
27:53
29.
0
14:08
30.
0
23:18
31.
0
26:38
33.
0
36:49
34.
0
05:10
35.
0
02:57
36.
0
02:34
37.
0
07:29
38.
0
1:37:00
39.
0
39:14
40.
0
17:12
41.
0
01:02
42.
0
1:17:27
43.
0
16:24
44.
0
1:06:57
45.
0
15:25
46.
0
22:10
بازیکنان برتر
1.
4076
13:01:49
2.
2423
32:25:42
3.
2019
4:48:21
4.
1131
82:48:36
5.
995
16:22:42
6.
915
3:53:33
7.
856
68:26:03
8.
849
10:47:11
9.
826
8:29:45
10.
770
27:39:37
11.
678
24:24:49
12.
675
4:03:45
13.
664
4:40:59
14.
636
3:07:25
15.
631
2:50:00
16.
585
17:57:48
17.
533
24:03:56
18.
530
10:15:25
19.
507
11:46:31
21.
495
29:56
22.
479
99:46:27
23.
475
2:35:03
24.
469
1:09:38
25.
464
3:46:52
26.
457
9:08:40
27.
456
2:38:27
28.
432
5:09:28
29.
424
3:45:07
30.
423
6:01:34
31.
413
1:40:39
32.
409
1:05:16
33.
408
6:11:21
34.
407
3:42:32
35.
406
18:50:08
37.
394
11:14:19
38.
394
5:26:25
39.
393
6:31:31
40.
391
13:27:44
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
8.8%
workshop/1193985423/surf_rookie2
5.0%
workshop/1193946324/surf_aircontrol_ig
4.2%
workshop/1193948514/surf_beginner
4.1%
workshop/1193986792/surf_simpsons_go_rc2
3.4%
workshop/1193973396/surf_mesa
2.9%
workshop/1193966003/surf_kitsune_ig
2.6%
workshop/1193945370/surf_ace_fix
2.6%
workshop/1193965042/surf_how2surf
2.5%
workshop/1415688528/surf_seasons_fixed
2.4%
workshop/1193992857/surf_utopia_ig
2.3%
workshop/1249936146/surf_school_kzg
2.2%
workshop/1254566208/surf_bonkers_v2
2.2%
workshop/1193952451/surf_coblazt
2.2%
workshop/1193977481/surf_mom
2.1%
workshop/1193991448/surf_training
1.8%
workshop/1385430416/surf_cubic
1.8%
workshop/1193951812/surf_classics2
1.8%
workshop/1193968100/surf_lessons
1.8%
workshop/1399992094/surf_zor
1.7%
آخرین نقشه ها
1h 15m
workshop/1193981154/surf_paradise
MAX 54
AVG 21
2h 29m
workshop/1193979858/surf_orthodox_short
MAX 33
AVG 30
3h 44m
workshop/1193967628/surf_leet_xl_beta7z_
MAX 38
AVG 34
4h 58m
workshop/1193960503/surf_forbidden_ways_ksf
MAX 47
AVG 25
7h 27m
workshop/1193952451/surf_coblazt
MAX 52
AVG 31
8h 42m
workshop/1193946324/surf_aircontrol_ig
MAX 50
AVG 22
11h 10m
workshop/1193968100/surf_lessons
MAX 36
AVG 24
12h 25m
workshop/1193948514/surf_beginner
MAX 39
AVG 18
13h 40m
workshop/1249936146/surf_school_kzg
MAX 45
AVG 22
16h 10m
workshop/1193992371/surf_trance_ksf
MAX 36
AVG 19
17h 25m
workshop/1193962466/surf_fruits
MAX 32
AVG 18
19h 54m
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
MAX 51
AVG 28
22h 23m
workshop/1193945370/surf_ace_fix
MAX 37
AVG 17
1d 52m
workshop/1284320089/surf_waterworks
MAX 48
AVG 20
1d 2h 7m
workshop/1193957977/surf_dinwod
MAX 53
AVG 37
1d 3h 21m
workshop/1193992857/surf_utopia_ig
MAX 46
AVG 31
1d 5h 50m
workshop/1254566208/surf_bonkers_v2
MAX 21
AVG 8
1d 7h 5m
workshop/1193965042/surf_how2surf
MAX 50
AVG 29
1d 8h 20m
workshop/1219296066/surf_acp_ig
MAX 37
AVG 20
1d 9h 35m
workshop/1193966003/surf_kitsune_ig
MAX 35
AVG 21
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟