سرور [SURF] Surf #EASY+BEGINNER|PARACHUTE !knife !gloves !skins TOP 217.11.249.78:27242

connect 217.11.249.78:27242

رتبه 443

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
55
0
54
36
17
0
4
2
0
1
0
0
1
5
0
12
19
33
40
0
42
53
54
54
مقدار بازیکنان
54
/
54
بازیکنان فعلی
1.
250
02:09
3.
204
10:17
4.
190
10:17
5.
151
10:17
6.
142
10:17
7.
106
10:17
8.
93
10:17
9.
92
10:17
10.
72
10:17
11.
67
10:17
13.
44
25:20
14.
41
10:17
15.
37
04:08
17.
24
10:17
18.
0
10:16
19.
0
06:22
21.
0
00:26
23.
0
07:17
24.
0
08:30
26.
0
10:17
28.
0
08:27
29.
0
10:17
31.
0
10:17
32.
0
10:17
33.
0
06:04
34.
0
10:17
36.
0
10:41
37.
0
09:42
38.
0
03:07
39.
0
10:17
40.
0
02:21
41.
0
07:44
42.
0
11:07
44.
0
09:32
45.
0
00:29
48.
0
01:38
49.
0
10:29
50.
0
10:50
51.
0
08:30
52.
0
10:17
بازیکنان برتر
2.
4076
13:01:49
3.
3912
101:04:52
4.
3712
11:54:10
5.
3703
152:04:35
6.
2506
32:53:44
7.
2395
45:15:13
8.
2276
37:16:45
9.
2253
6:20:34
10.
2024
31:19:32
11.
1941
36:15:35
12.
1941
66:09:15
13.
1883
8:41:09
14.
1757
23:12:50
15.
1690
17:15:31
16.
1451
18:00:21
17.
1445
20:43:54
18.
1391
7:09:10
19.
1151
36:29:10
21.
1053
19:55:46
22.
1043
15:42:05
23.
1014
13:43:26
24.
979
3:48:44
25.
959
22:09:49
26.
940
9:17:59
27.
939
9:06:26
28.
939
20:20:10
29.
917
14:24:35
30.
912
10:13:11
31.
912
20:03:21
32.
905
124:17:18
33.
903
24:52:36
34.
891
14:23:14
35.
872
3:48:05
36.
862
1:47:17
37.
837
1:49:39
38.
826
8:29:45
39.
797
6:43:35
40.
795
5:59:25
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
9.2%
workshop/964884598/surf_summer
6.2%
workshop/1193985423/surf_rookie2
4.6%
workshop/1249936146/surf_school_kzg
3.1%
workshop/1193966003/surf_kitsune_ig
3.1%
workshop/1193959436/surf_escape_final
3.1%
workshop/1195451060/surf_minuet_njv
3.1%
workshop/1193973396/surf_mesa
2.3%
workshop/1193948514/surf_beginner
2.3%
workshop/1193986792/surf_simpsons_go_rc2
2.3%
workshop/1193970046/surf_lux
2.3%
workshop/1193962466/surf_fruits
2.3%
workshop/1193979858/surf_orthodox_short
2.3%
workshop/1193957977/surf_dinwod
2.3%
workshop/1254566208/surf_bonkers_v2
2.3%
workshop/1193966951/surf_kz_protraining
2.3%
workshop/1193960503/surf_forbidden_ways_ksf
2.3%
workshop/1193981154/surf_paradise
2.3%
workshop/1447570312/surf_legends_lite_nofog
1.5%
workshop/1193982143/surf_rebel_resistance_njv
1.5%
آخرین نقشه ها
2h 6m
workshop/1193979858/surf_orthodox_short
MAX 53
AVG 20
3h 23m
workshop/1399991716/surf_dragon
MAX 42
AVG 24
4h 40m
workshop/1193951812/surf_classics2
MAX 40
AVG 40
5h 57m
workshop/1193982143/surf_rebel_resistance_njv
MAX 33
AVG 20
7h 15m
workshop/1399992094/surf_zor
MAX 19
AVG 12
8h 32m
workshop/964884598/surf_summer
MAX 55
AVG 31
11h 6m
workshop/1193986792/surf_simpsons_go_rc2
MAX 30
AVG 13
12h 24m
workshop/1193966003/surf_kitsune_ig
MAX 53
AVG 25
13h 41m
workshop/1193985423/surf_rookie2
MAX 52
AVG 18
14h 58m
workshop/1193992371/surf_trance_ksf
MAX 44
AVG 22
16h 16m
workshop/1249936146/surf_school_kzg
MAX 44
AVG 12
17h 33m
workshop/1193983645/surf_reprise
MAX 25
AVG 14
18h 50m
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
MAX 52
AVG 22
20h 8m
workshop/1193956819/surf_deoa
MAX 36
AVG 36
21h 24m
workshop/1193985919/surf_roomservice_2
MAX 54
AVG 29
23h 59m
workshop/1193973396/surf_mesa
MAX 36
AVG 16
1d 1h 16m
workshop/1193977481/surf_mom
MAX 46
AVG 27
1d 2h 33m
workshop/1193962466/surf_fruits
MAX 38
AVG 28
1d 5h 8m
workshop/1193953104/surf_colum_up
MAX 19
AVG 9
1d 7h 43m
workshop/1193970046/surf_lux
MAX 40
AVG 22
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟