سرور [SURF] Surf #EASY+BEGINNER|PARACHUTE !knife !gloves !skins TOP 217.11.249.78:27242

connect 217.11.249.78:27242

رتبه 561

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
46
54
0
53
54
41
0
2
11
0
1
1
0
6
2
2
0
2
16
0
26
39
0
47
مقدار بازیکنان
47
/
54
بازیکنان فعلی
1.
0
10:56
2.
0
08:29
3.
0
27:10
4.
0
17:04
6.
0
23:54
7.
0
17:05
8.
0
17:05
9.
0
09:14
10.
0
17:05
11.
0
17:05
13.
0
17:05
14.
0
17:05
15.
0
10:49
16.
0
17:05
17.
0
10:41
18.
0
11:21
19.
0
17:05
20.
0
17:05
21.
0
17:05
22.
0
17:04
23.
0
11:59
24.
0
17:04
25.
0
17:05
26.
0
17:05
27.
0
17:05
28.
0
32:11
29.
0
17:05
30.
0
17:05
31.
0
17:05
32.
0
19:21
33.
0
17:05
34.
0
10:48
36.
0
17:05
37.
0
17:18
38.
0
13:47
39.
0
17:03
40.
0
17:04
41.
0
17:05
42.
0
17:05
43.
0
17:05
44.
0
08:57
45.
0
17:05
47.
0
17:04
48.
0
17:04
بازیکنان برتر
1.
8687
194:46:31
2.
8473
109:21:43
3.
6656
18:31:16
4.
6611
15:29:58
5.
5315
17:48:58
6.
4822
16:40:08
7.
4430
105:03:21
8.
4076
13:01:49
9.
3885
12:46:36
10.
3553
47:29:26
11.
3294
26:34:59
12.
2989
5:14:59
13.
2792
6:14:55
14.
2704
9:03:22
15.
2665
9:13:51
16.
2606
33:58:05
17.
2568
10:10:04
18.
2530
9:33:27
19.
2506
32:53:44
20.
2424
7:42:56
21.
2333
41:43:26
22.
2276
37:34:55
23.
2253
6:20:34
24.
2224
12:20:28
25.
2161
6:30:05
26.
2112
9:27:21
28.
2072
9:16:45
29.
2018
5:28:04
30.
1965
3:03:53
31.
1949
3:04:27
32.
1942
4:29:09
33.
1941
66:09:15
34.
1931
4:41:05
35.
1919
11:36:02
36.
1883
8:41:09
37.
1858
6:28:27
38.
1857
11:42:44
39.
1757
23:12:50
40.
1690
17:19:55
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
9.6%
workshop/1193970046/surf_lux
4.3%
workshop/1249936146/surf_school_kzg
3.4%
workshop/1284320089/surf_waterworks
2.9%
workshop/964884598/surf_summer
2.8%
workshop/1193960503/surf_forbidden_ways_ksf
2.8%
workshop/1193992857/surf_utopia_ig
2.7%
workshop/1529526272/surf_andromeda
2.7%
workshop/1193945370/surf_ace_fix
2.7%
workshop/1399991716/surf_dragon
2.7%
workshop/1193985423/surf_rookie2
2.6%
workshop/1193965042/surf_how2surf
2.6%
workshop/1193966003/surf_kitsune_ig
2.5%
workshop/1193977481/surf_mom
2.3%
workshop/1193973396/surf_mesa
2.2%
workshop/1201886206/surf_benevolent
2.1%
workshop/1193981154/surf_paradise
2.0%
workshop/1193958761/surf_easy_as_fuck
1.9%
workshop/1193954071/surf_crzyfrog_reloaded_fix
1.9%
workshop/1193984327/surf_rooftopsv2
1.9%
آخرین نقشه ها
33m
workshop/1193986792/surf_simpsons_go_rc2
MAX 50
AVG 28
1h 59m
workshop/1193966951/surf_kz_protraining
MAX 39
AVG 25
3h 25m
workshop/1193982143/surf_rebel_resistance_njv
MAX 26
AVG 11
4h 51m
workshop/1193960503/surf_forbidden_ways_ksf
MAX 54
AVG 33
6h 17m
workshop/1284320089/surf_waterworks
MAX 52
AVG 36
7h 42m
workshop/1193946324/surf_aircontrol_ig
MAX 53
AVG 16
9h 8m
workshop/1193950220/surf_calycate2
MAX 2
AVG 2
10h 33m
workshop/1201886206/surf_benevolent
MAX 44
AVG 25
11h 59m
workshop/1193945370/surf_ace_fix
MAX 54
AVG 27
14h 51m
workshop/1249936146/surf_school_kzg
MAX 53
AVG 21
16h 16m
workshop/1193957507/surf_derpis_ksf
MAX 2
AVG 2
17h 41m
workshop/1223042568/surf_doodles_njv
MAX 41
AVG 41
19h 7m
workshop/1193970046/surf_lux
MAX 54
AVG 42
20h 32m
workshop/1448955761/surf_lore_e
MAX 53
AVG 42
21h 57m
workshop/1193948514/surf_beginner
MAX 54
AVG 22
23h 23m
workshop/1193985423/surf_rookie2
MAX 53
AVG 32
1d 3h 39m
workshop/1193958761/surf_easy_as_fuck
MAX 54
AVG 29
1d 5h 6m
workshop/1193968100/surf_lessons
MAX 16
AVG 9
1d 6h 32m
workshop/1193987612/surf_skeelee
MAX 15
AVG 5
1d 10h 48m
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
MAX 55
AVG 25
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟