سرور [SURF] Surf #EASY+BEGINNER|PARACHUTE !knife !gloves !skins TOP 217.11.249.78:27242

connect 217.11.249.78:27242

رتبه 372

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
12
10
0
7
3
3
1
1
2
0
10
12
35
25
34
0
22
34
21
31
29
0
39
20
مقدار بازیکنان
20
/
54
بازیکنان فعلی
1.
0
07:15
2.
0
04:47
3.
0
01:22
4.
0
00:18
5.
0
21:12
6.
0
27:51
7.
0
16:23
8.
0
10:07
11.
0
17:02
12.
0
26:19
13.
0
2:49:53
14.
0
19:10
15.
0
01:37
16.
0
27:47
17.
0
11:57
18.
0
47:08
19.
0
2:15:21
20.
0
18:54
بازیکنان برتر
1.
2332
115:58:01
2.
2192
89:59:35
3.
2109
20:28:23
4.
1953
194:46:54
5.
1523
197:45:03
7.
1428
24:54:18
8.
1424
129:42:57
9.
1410
58:35:42
10.
1355
13:24:17
11.
1273
8:33:32
12.
1263
16:44:10
13.
1216
35:04:39
14.
1212
6:37:12
15.
1194
3:02:02
16.
1158
10:17:47
17.
1114
8:04:05
18.
1084
63:40:22
19.
1031
31:27:27
20.
983
2:54:45
21.
963
3:14:40
23.
943
57:13:13
24.
929
11:42:36
25.
923
9:31:24
26.
919
109:18:30
27.
893
36:57:59
28.
892
12:56:00
29.
890
9:52:37
30.
885
41:40:09
31.
877
1:45:48
32.
860
46:15:31
33.
850
93:25:30
34.
845
8:14:24
35.
843
30:00:12
36.
835
1:50:10
37.
833
7:20:51
38.
830
94:12:01
39.
830
19:35:11
40.
830
381:42:37
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
8.6%
workshop/1193985423/surf_rookie2
3.6%
workshop/1385430416/surf_cubic
3.6%
workshop/1193993399/surf_water-run_banjo_skill
3.6%
workshop/1193958761/surf_easy_as_fuck
2.9%
workshop/1193987612/surf_skeelee
2.9%
workshop/1193947188/surf_aweles
2.9%
workshop/964884598/surf_summer
2.9%
workshop/1193946324/surf_aircontrol_ig
2.9%
workshop/1193971616/surf_me
2.2%
workshop/1193962466/surf_fruits
2.2%
workshop/1195451060/surf_minuet_njv
2.2%
workshop/1219296066/surf_acp_ig
2.1%
workshop/1193981154/surf_paradise
2.1%
workshop/1193960503/surf_forbidden_ways_ksf
2.1%
workshop/1193968100/surf_lessons
2.1%
workshop/1193992857/surf_utopia_ig
2.1%
workshop/1193991081/surf_superbia
2.1%
workshop/1193959436/surf_escape_final
2.1%
workshop/1193966003/surf_kitsune_ig
2.1%
آخرین نقشه ها
1h 43m
workshop/1193975353/surf_mesa_mine
MAX 39
AVG 19
2h 55m
workshop/1193957977/surf_dinwod
MAX 32
AVG 30
4h 6m
workshop/1193991081/surf_superbia
MAX 31
AVG 11
6h 30m
workshop/1193958761/surf_easy_as_fuck
MAX 34
AVG 22
7h 41m
workshop/1193965486/surf_juturna_easy
MAX 22
AVG 15
10h 4m
workshop/1193966003/surf_kitsune_ig
MAX 36
AVG 23
11h 15m
workshop/1193977481/surf_mom
MAX 35
AVG 35
12h 27m
workshop/1193987612/surf_skeelee
MAX 46
AVG 19
13h 38m
workshop/1193965042/surf_how2surf
MAX 12
AVG 10
14h 49m
workshop/1193959436/surf_escape_final
MAX 16
AVG 9
16h 1m
workshop/1193953104/surf_colum_up
MAX 32
AVG 16
17h 13m
workshop/1193952451/surf_coblazt
MAX 18
AVG 9
18h 24m
workshop/1193960503/surf_forbidden_ways_ksf
MAX 33
AVG 13
20h 47m
workshop/1193986792/surf_simpsons_go_rc2
MAX 7
AVG 7
21h 58m
workshop/1193955958/surf_delusional
MAX 10
AVG 10
1d 1h 31m
workshop/1193979858/surf_orthodox_short
MAX 34
AVG 28
1d 3h 55m
workshop/1193946324/surf_aircontrol_ig
MAX 31
AVG 15
1d 5h 6m
workshop/1193962466/surf_fruits
MAX 35
AVG 15
1d 7h 29m
workshop/1193992857/surf_utopia_ig
MAX 27
AVG 15
1d 8h 41m
workshop/1193981154/surf_paradise
MAX 12
AVG 7
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟