سرور [HorizonServers.net]Easy Surf 192.223.29.148:27016

connect 192.223.29.148:27016

رتبه 360

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
18
16
26
0
13
29
19
24
27
0
16
9
8
14
18
0
7
6
16
14
17
0
18
15
مقدار بازیکنان
15
/
33
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
16:51:22
2.
0
00:51
3.
0
03:37
4.
0
20:00
5.
0
35:00
6.
0
07:07
7.
0
05:03
8.
0
05:03
10.
0
34:06
11.
0
1:13:32
12.
0
00:32
13.
0
07:23
14.
0
05:22
15.
0
25:43
بازیکنان برتر
1.
377
77:05:40
2.
314
3:44:33
3.
257
15:34:35
4.
207
3:15:22
5.
190
1:43:27
6.
184
1:47:35
7.
177
18:39:45
8.
166
10:19:14
9.
166
5:35:17
10.
161
9:31:24
11.
148
3:52:30
12.
142
11:53
13.
138
3:51:11
14.
136
11:33:02
15.
130
4:01:35
16.
129
10:47:16
17.
127
12:06
18.
124
34:31
19.
122
1:00:28
20.
120
4:58:26
21.
119
36:27:02
22.
118
2:30:30
23.
114
37:52
24.
113
14:57
25.
112
2:24:18
26.
108
32:13
27.
108
13:26
28.
108
65:15:34
29.
108
4:06:34
30.
107
1:17:12
31.
106
1:44:51
32.
103
4:06:51
33.
98
20:18:13
34.
98
18:10
35.
97
04:02
36.
97
3:04:59
37.
97
01:28
38.
97
01:31
40.
97
59:21
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
surf_4head_csgo
2.8%
surf_colors_beta1
2.5%
surf_lies_ksf
2.4%
surf_aeron
2.2%
surf_aether
2.1%
surf_zor
2.1%
surf_noble_csgo
2.1%
surf_bumpybusride
2.1%
surf_not_so_beginner
2.1%
surf_semesterbreak_fix
2.1%
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟