سرور [AB] -1v1- Arena #2 | New York | !KNIFE, !WS | 128 Tick 192.223.24.80:27015

connect 192.223.24.80:27015

رتبه 393

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
10
27
0
22
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
7
12
4
20
0
16
20
22
28
28
مقدار بازیکنان
28
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
24
29:22
2.
23
24:39
4.
21
54:21
5.
20
06:50
6.
17
15:43
7.
17
08:06
9.
12
18:16
10.
12
16:55
12.
8
18:38
13.
5
1:12:01
14.
5
06:02
15.
2
08:59
16.
0
5:27:56
17.
0
00:46
18.
0
00:44
19.
0
01:08
20.
0
01:12
21.
0
01:12
22.
0
00:47
23.
0
00:34
24.
0
09:48
25.
0
04:00
26.
0
01:06
27.
0
06:47
28.
0
03:11
29.
0
35:34
بازیکنان برتر
1.
818
21:31:45
2.
400
6:42:50
3.
389
8:12:01
4.
387
5:22:03
5.
373
4:27:00
6.
352
12:55:51
7.
339
3:36:43
8.
336
7:19:12
9.
323
4:28:19
10.
319
9:37:27
11.
318
4:45:57
12.
297
10:02:04
13.
276
2:32:44
14.
274
5:29:49
15.
264
4:38:39
16.
261
1:34:26
17.
258
4:19:31
18.
254
5:49:39
19.
253
2:50:00
20.
248
3:04:28
21.
228
3:25:18
22.
226
3:03:32
23.
223
5:23:21
24.
219
2:52:41
25.
214
7:16:38
26.
214
9:28:13
27.
210
9:11:26
28.
206
5:36:02
29.
198
3:24:02
30.
194
4:56:00
31.
194
1:57:35
32.
192
3:30:54
33.
189
2:37:36
34.
188
1:44:20
35.
186
2:29:21
36.
184
3:00:21
37.
183
1:27:35
38.
180
3:18:13
39.
179
8:13:17
40.
179
2:13:04
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
workshop/642277466/am_inferno_banana_3d1
13.3%
workshop/279697343/am_grass2
10.4%
workshop/255301758/am_dust2_cat
8.1%
workshop/303440740/am_skybound
4.5%
workshop/1194657419/am_minecraftfix1_64
4.5%
workshop/256877071/am_ramps
4.4%
am_sandtunnel
3.7%
workshop/409477748/am_dust2_b
3.7%
workshop/279705991/am_texture2
3.7%
workshop/256601025/am_water
3.7%
workshop/279708083/am_must2
3.0%
am_grass2
3.0%
workshop/324965274/am_loot
3.0%
workshop/288379017/am_desert2
2.2%
workshop/241267905/aim_multi_v4
2.2%
workshop/279709564/am_plain2
2.2%
workshop/312854302/am_warehouse3
2.2%
workshop/279702034/am_warehouse2
2.2%
workshop/421473596/am_yard
2.2%
workshop/339588405/am_nuke_ramp
1.5%
آخرین نقشه ها
1h 51m
am_texture2
MAX 22
AVG 21
3h 6m
am_inferno_banana_3d1
MAX 20
AVG 20
4h 20m
am_plain2
MAX 16
AVG 16
6h 49m
am_grass2
MAX 27
AVG 9
8h 3m
am_yard
MAX 12
AVG 12
9h 18m
am_ramps
MAX 7
AVG 7
10h 32m
am_sandtunnel
MAX 0
AVG 0
17h 56m
am_warehouse3
MAX 5
AVG 5
19h 11m
am_dust2_b
MAX 4
AVG 4
22h 53m
am_loot
MAX 10
AVG 10
1d 6m
am_dust2_cat
MAX 27
AVG 27
1d 13h 40m
workshop/642277466/am_inferno_banana_3d1
MAX 25
AVG 10
1d 17h 23m
workshop/256877071/am_ramps
MAX 31
AVG 15
1d 18h 37m
workshop/421473596/am_yard
MAX 22
AVG 18
1d 19h 50m
workshop/256601025/am_water
MAX 27
AVG 15
1d 21h 4m
workshop/303440740/am_skybound
MAX 23
AVG 7
1d 22h 18m
workshop/255301758/am_dust2_cat
MAX 28
AVG 14
1d 23h 33m
workshop/1194657419/am_minecraftfix1_64
MAX 29
AVG 25
2d 3h 15m
workshop/279708083/am_must2
MAX 29
AVG 20
2d 4h 28m
workshop/279702034/am_warehouse2
MAX 31
AVG 20
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟