سرور CSGO-GIVEAWAYS.com #1 | IDLE | Skins4Minutes | NOKILL 109.169.18.9:27095

connect 109.169.18.9:27095

رتبه 374

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
17
21
20
18
18
0
18
16
16
16
0
17
15
16
15
12
0
12
15
12
14
12
12
مقدار بازیکنان
12
/
30
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
00:24
3.
0
1:52:11
5.
0
4:48:15
6.
0
20:16:58
7.
0
16:42
9.
0
32:11
11.
0
3:46:00
12.
0
5:04:47
بازیکنان برتر
1.
705
102:49:47
2.
405
75:18:12
3.
244
63:09:45
4.
242
4:03:39
5.
239
54:53:58
6.
226
3:17:07
7.
225
1:41:31
8.
224
98:25:06
9.
222
2:08:58
10.
215
3:42:51
11.
215
17:17
12.
205
101:54:04
13.
160
195:48:01
14.
159
5:31:36
15.
147
6:17:19
17.
127
1058:30:38
18.
126
102:13:50
19.
97
3:42:27
20.
85
5:49:33
21.
76
1:32:03
22.
75
23:46:12
23.
71
16:25
25.
55
5:47:48
26.
52
4:06:19
27.
52
71:07:43
28.
51
29:55
29.
50
9:20:43
30.
50
103:11:41
31.
47
18:34
34.
42
17:40
35.
39
6:45:08
36.
38
59:01:26
37.
37
116:27:37
38.
36
30:57:02
40.
35
13:32
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
achievement_idle_giveaways
100.0%
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟