سرور [ZEUS] Zombie Europe Server | ESCAPE | Zεύς Army 104.238.167.147:27015

connect 104.238.167.147:27015

رتبه 25

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
مقدار بازیکنان
1
/
64
بازیکنان فعلی
1.
0
2:32:34
بازیکنان برتر
1.
7
1:00:49
2.
7
1:20:30
3.
5
5:26:05
4.
5
33:25:03
5.
4
49:43
6.
4
2:56:49
7.
4
35:45:07
8.
3
24:54
10.
3
2:42:52
11.
3
15:11:25
12.
2
1:47:25
13.
2
52:57
14.
2
28:42
15.
2
15:06:24
16.
2
15:49:29
17.
2
7:36:20
18.
1
1:06:14
20.
1
45:08
21.
1
16:58
22.
1
8:25:56
23.
1
4:10:36
24.
1
38:35
25.
1
4:34:02
26.
1
31:11:07
27.
0
22:28
28.
0
15:30
29.
0
00:55
31.
0
10:39
32.
0
00:40
33.
0
42:18
34.
0
13:15
35.
0
01:04
37.
0
20:37
39.
0
05:48
40.
0
05:06
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
ze_greencity
4.7%
ze_serpentis_temple_v1_1_csgo1
2.7%
ze_grau_a01_13
2.0%
ze_chemical_weapons_depot_v3_1
2.0%
ze_boredom_p
2.0%
ze_licciana_escape_p
2.0%
ze_fapescape_p5
2.0%
ze_ffxii_paramina_rift_v1_4_csg
1.4%
ze_inboxed_final_fix
1.4%
ze_colorlicouspilar_p4
1.4%
ze_nik_allinone_p
1.3%
ze_deadcore_c18
1.3%
ze_desert_fox_v7_6
1.3%
ze_13_v2
1.3%
ze_mental_hospital_cof
1.3%
ze_gris_v1_13
1.3%
ze_cursed_ruins_v2
1.3%
ze_biohazard2_sewer_004_p8
1.3%
ze_motanuminc_p2
1.3%
ze_atix_panic_v1
1.3%
آخرین نقشه ها
1h 46m
ze_prototype_v3_4
MAX 1
AVG 1
2h 53m
ze_hypernova_v2fix2
MAX 1
AVG 1
4h 0m
ze_jurassicpark_escape_p
MAX 1
AVG 1
5h 7m
ze_vertigo_militia_b1_3_14
MAX 1
AVG 1
6h 14m
ze_cursed_ruins_v2
MAX 1
AVG 1
7h 21m
ze_biohazard_manor_004_p4
MAX 1
AVG 1
8h 29m
ze_crazy_escape_v5_5_1
MAX 1
AVG 1
9h 35m
ze_barrage_p2
MAX 1
AVG 1
10h 43m
ze_santassination_v3
MAX 1
AVG 1
11h 51m
ze_nik_allinone_p
MAX 1
AVG 1
12h 59m
ze_motanuminc_p2
MAX 1
AVG 1
14h 6m
ze_mario_tower_v4_p2
MAX 1
AVG 1
15h 13m
ze_biohazard2_sewer_004_p8
MAX 1
AVG 1
16h 20m
ze_portal_story_v3_2fix
MAX 1
AVG 1
17h 27m
ze_greencity
MAX 1
AVG 1
18h 34m
ze_alien_mountain_ffvii_sgfix
MAX 1
AVG 1
19h 42m
ze_13_v2
MAX 1
AVG 1
20h 50m
ze_slender_escape_rc1
MAX 1
AVG 1
21h 58m
ze_roof_adventure_v7_1
MAX 1
AVG 1
23h 5m
ze_boredom_p
MAX 1
AVG 1
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟