سرور zonaZerO | Zombie Apocalypse | www.clanzonaZerO.com servers.clanzonazero.com:27025

connect servers.clanzonazero.com:27025

رتبه 586

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
27
31
30
32
17
0
24
20
20
11
10
0
9
13
12
14
0
19
14
19
26
32
32
مقدار بازیکنان
32
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
9
1:01:39
2.
8
1:45:19
3.
5
49:57
5.
3
49:17
6.
3
21:00
7.
3
19:34
8.
3
21:21
9.
2
36:12
10.
2
58:58
11.
1
18:15
13.
1
31:47
14.
1
1:36:24
15.
1
51:37
16.
1
02:26
18.
0
02:23
20.
0
28:37
21.
0
19:32
22.
0
04:19
23.
0
1:06:05
24.
0
42:41
25.
0
1:22:05
27.
0
09:29
28.
0
16:13
29.
0
08:19
30.
0
2:35:50
32.
0
00:47
بازیکنان برتر
1.
1542
36:10:21
3.
568
9:47:50
4.
554
116:38:39
5.
441
30:21:04
6.
344
60:33:09
7.
332
74:17:51
8.
329
15:52:08
10.
321
8:33:26
11.
320
13:34:42
12.
316
24:31:54
13.
314
26:26:38
14.
310
7:30:44
15.
308
9:26:44
16.
305
18:06:52
17.
299
28:02:51
18.
293
11:01:27
19.
290
3:35:07
20.
288
10:22:23
21.
284
49:37:12
22.
276
1:39:01
23.
276
33:50:47
24.
275
7:25:19
25.
273
6:18:20
26.
271
5:53:24
27.
267
4:57:04
28.
267
2:43:54
29.
264
1:10:07
30.
263
2:08:46
31.
260
4:49:02
32.
259
2:41:35
33.
259
3:30:22
34.
259
39:26
35.
257
21:52
36.
255
46:40
37.
255
07:21
38.
255
13:22
39.
248
41:23:24
40.
245
12:51:33
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
zzero_bluexpert
5.1%
zzero_cartoons
5.1%
zzero_abandonedhouse
4.4%
zzero_assalto
4.3%
zzero_dead
3.6%
zzero_escaleras
3.6%
zzero_2014
3.6%
zzero_aztec
3.6%
zzero_canal
3.6%
zzero_fun_world_2
2.9%
zzero_alien
2.9%
zzero_fortaleza_
2.9%
zzero_dust2
2.9%
zzero_base_humano
2.9%
zzero_707
2.9%
zzero_area4
2.9%
zm_battleground_foda
2.9%
zzero_killbomb
2.2%
zzero_alcalameco
2.2%
zzero_area03
2.2%
آخرین نقشه ها
1h 34m
zzero_bluexpert
MAX 31
AVG 18
2h 47m
zzero_cartoons
MAX 32
AVG 23
4h 0m
zzero_canal
MAX 29
AVG 20
5h 13m
zzero_infeccion
MAX 28
AVG 23
6h 26m
zzero_cementerio
MAX 31
AVG 22
7h 39m
zzero_escaleras
MAX 30
AVG 14
8h 51m
zzero_base_humano
MAX 28
AVG 21
10h 4m
zzero_dust2
MAX 32
AVG 22
11h 16m
zm_battleground_foda
MAX 20
AVG 14
13h 41m
zzero_2014
MAX 29
AVG 19
14h 54m
zzero_minecraftd
MAX 20
AVG 19
16h 7m
zzero_feliznavidad_mini
MAX 30
AVG 27
17h 20m
zzero_apocalypse
MAX 32
AVG 19
18h 32m
zzero_foxy
MAX 32
AVG 26
19h 45m
zzero_assalto
MAX 32
AVG 26
23h 24m
zzero_fortaleza_
MAX 19
AVG 16
1d 37m
zzero_train
MAX 19
AVG 19
1d 1h 49m
zzero_area03
MAX 26
AVG 23
1d 4h 15m
zzero_alien
MAX 24
AVG 18
1d 5h 28m
zzero_torres
MAX 15
AVG 15
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟