سرور zonaZerO | Zombie Apocalypse | www.clanzonaZerO.com servers.clanzonazero.com:27025

connect servers.clanzonazero.com:27025

رتبه 576

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
24
27
0
11
6
4
8
0
4
13
14
0
17
19
23
32
0
24
28
32
0
32
23
23
مقدار بازیکنان
23
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
22
37:56
2.
15
19:08
3.
13
13:37
4.
10
56:37
5.
10
33:34
7.
8
50:20
11.
4
45:21
12.
4
12:11
13.
3
36:57
14.
3
09:51
15.
3
46:53
17.
1
24:44
19.
0
1:45:07
20.
0
03:13
22.
0
02:08
بازیکنان برتر
1.
2852
81:12:17
2.
2360
362:22:58
3.
1964
139:57:46
4.
1903
30:28:26
5.
1772
182:48:59
6.
1597
26:29:35
7.
1503
326:51:16
9.
1486
170:27:49
10.
1360
270:07:54
11.
1336
66:00:36
12.
1331
144:16:02
13.
1321
131:19:24
14.
1242
192:43:07
15.
1225
166:23:51
16.
1215
107:47:39
17.
1201
82:34:06
18.
1193
128:49:05
19.
1189
41:33:35
20.
1161
102:54:38
21.
1153
127:39:19
22.
1148
205:15:43
23.
1137
34:43:00
24.
1122
48:41:15
25.
1112
192:40:23
26.
1091
233:30:28
27.
1086
134:36:53
28.
1066
179:00:47
29.
1048
148:52:13
30.
1042
115:10:20
31.
1037
129:21:03
32.
1006
60:51:27
33.
1004
118:48:54
34.
1004
101:49:11
36.
991
180:51:24
37.
978
135:46:41
38.
971
310:00:07
39.
961
147:18:43
40.
957
103:49:26
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
zzero_assalto
6.2%
zzero_abandonedhouse
5.4%
zzero_bluexpert
4.6%
zzero_aztec
3.9%
zzero_2014
3.9%
zzero_house
3.9%
zzero_base_humano
3.8%
zzero_cinco
3.8%
zzero_area4
3.8%
zzero_cartoons
3.1%
zzero_jardin
3.1%
zzero_acuario
3.1%
zzero_area03
3.1%
zzero_dust2
3.1%
zzero_area2
3.1%
zzero_apocalypse
3.1%
zzero_castle
3.1%
zzero_feliznavidad_mini
2.3%
zzero_707
2.3%
zzero_box
2.3%
آخرین نقشه ها
1h 53m
zzero_abandonedhouse
MAX 32
AVG 23
3h 10m
zzero_castle
MAX 32
AVG 19
4h 27m
zzero_assalto
MAX 32
AVG 22
5h 45m
zzero_area2
MAX 32
AVG 23
7h 2m
zzero_fun_world_2
MAX 32
AVG 32
8h 19m
zzero_canal
MAX 23
AVG 14
9h 37m
zzero_feliznavidad_mini
MAX 19
AVG 12
10h 54m
zzero_area4
MAX 26
AVG 16
12h 11m
zzero_escaleras
MAX 14
AVG 14
13h 28m
zzero_cementerio
MAX 13
AVG 13
14h 46m
zzero_swarm!
MAX 4
AVG 4
16h 2m
zzero_cinco
MAX 30
AVG 22
17h 20m
zzero_cartoons
MAX 26
AVG 15
18h 37m
zzero_dust2
MAX 25
AVG 18
19h 54m
zzero_area03
MAX 24
AVG 15
22h 28m
zzero_bluexpert
MAX 29
AVG 18
23h 45m
zzero_punto_zero
MAX 21
AVG 21
1d 3h 37m
zzero_box
MAX 32
AVG 19
1d 6h 11m
zzero_2014
MAX 32
AVG 24
1d 7h 28m
zzero_fortaleza_
MAX 32
AVG 29
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟