سرور zonaZerO | Zombie Apocalypse | www.clanzonaZerO.com servers.clanzonazero.com:27025

connect servers.clanzonazero.com:27025

رتبه 621

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
9
8
12
17
0
23
19
29
29
32
0
31
31
28
22
0
21
29
23
20
0
17
11
11
مقدار بازیکنان
11
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
3.
14
48:06
4.
9
16:59
5.
4
17:23
6.
4
28:46
7.
4
45:34
9.
1
23:51
10.
0
48:07
بازیکنان برتر
1.
2852
81:07:52
2.
1998
325:05:56
4.
1100
112:24:58
5.
1092
18:08:12
6.
1088
234:33:58
7.
986
99:15:35
8.
865
91:31:16
9.
856
55:24:14
10.
850
50:01:02
11.
849
11:04:05
12.
829
37:36:26
14.
779
3:21:27
15.
760
49:53:32
16.
753
101:43:04
17.
751
42:10:46
18.
745
104:45:01
19.
736
41:54:09
20.
717
217:55:09
21.
716
55:30:34
22.
708
90:54:31
23.
701
72:01:38
24.
693
97:39:20
25.
663
46:08:07
26.
624
94:05:30
27.
614
33:13:53
28.
609
61:23:37
29.
598
85:51:06
30.
592
5:00:11
31.
578
48:26:58
32.
576
29:24:50
33.
572
9:11:28
34.
570
43:40:32
35.
569
14:45:27
36.
567
13:20:00
37.
566
120:19:14
38.
565
123:43:41
39.
557
90:15:08
40.
536
8:03:52
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
zzero_707
5.9%
zzero_castle
5.2%
zzero_alcalameco
5.2%
zzero_aztec
4.9%
zzero_assalto
3.7%
zzero_box
3.3%
zzero_dust
3.3%
zzero_2014
3.2%
zzero_colmena
3.1%
zzero_dust2
3.0%
zzero_base_humano
2.7%
zzero_dead
2.7%
zzero_area4
2.5%
zzero_cementerio
2.5%
zzero_bluexpert
2.5%
zzero_abandonedhouse
2.5%
zzero_little_havana
2.4%
zzero_cartoons
2.4%
zzero_escaleras
2.3%
zzero_canal
2.3%
آخرین نقشه ها
2h 23m
zzero_box
MAX 32
AVG 20
3h 38m
zzero_base_humano
MAX 25
AVG 17
4h 53m
zzero_escaleras
MAX 29
AVG 22
6h 8m
zzero_dead
MAX 32
AVG 25
7h 22m
zzero_cementerio
MAX 23
AVG 19
8h 36m
zzero_apocalypse
MAX 22
AVG 13
9h 50m
zzero_inferno
MAX 28
AVG 13
11h 5m
zzero_acuario
MAX 31
AVG 23
12h 19m
zzero_area4
MAX 32
AVG 27
13h 34m
zzero_2014
MAX 32
AVG 23
14h 48m
zzero_foxy
MAX 29
AVG 25
16h 3m
zzero_castle
MAX 31
AVG 20
18h 32m
zzero_dust
MAX 23
AVG 16
19h 47m
zzero_pool
MAX 17
AVG 17
21h 1m
zzero_colmena
MAX 26
AVG 16
22h 16m
zzero_wesker
MAX 8
AVG 8
23h 31m
zzero_aztec
MAX 29
AVG 15
1d 2h 0m
zzero_cinco
MAX 30
AVG 22
1d 4h 29m
zzero_bluexpert
MAX 30
AVG 18
1d 5h 43m
zzero_fortaleza_
MAX 30
AVG 21
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت