سرور zonaZerO | Zombie Apocalypse | www.clanzonaZerO.com servers.clanzonazero.com:27025

connect servers.clanzonazero.com:27025

رتبه 468

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
6
12
20
0
15
20
0
25
21
0
25
32
25
0
17
17
0
17
4
0
3
9
9
مقدار بازیکنان
9
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
13
1:38:43
3.
6
06:42
4.
5
14:26
5.
2
19:17
6.
0
01:42
7.
0
10:21
بازیکنان برتر
1.
3202
135:52:06
2.
2838
487:26:03
3.
2763
243:12:50
4.
2738
51:14:52
5.
2641
213:44:40
6.
2418
266:44:52
7.
2398
98:49:03
8.
2362
362:38:34
9.
2357
273:27:19
10.
2238
225:45:09
11.
2053
308:53:34
12.
1951
268:11:52
13.
1920
216:22:30
14.
1839
256:16:59
15.
1781
218:17:06
16.
1757
320:43:04
17.
1715
230:19:09
18.
1688
165:27:16
19.
1679
289:59:29
20.
1654
187:53:14
21.
1609
195:16:48
22.
1607
29:02:37
23.
1596
166:52:06
24.
1591
329:53:29
25.
1573
174:49:40
26.
1571
159:10:43
27.
1560
475:32:38
28.
1521
332:27:10
29.
1503
84:28:00
31.
1492
150:01:06
32.
1484
157:48:58
33.
1449
43:27:15
34.
1414
437:22:14
35.
1399
52:58:05
36.
1389
82:47:01
37.
1379
83:20:41
38.
1360
155:49:29
39.
1341
233:07:54
40.
1322
206:22:24
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
zzero_abandonedhouse
6.8%
zzero_cartoons
6.0%
zzero_alcalameco
6.0%
zzero_aztec
6.0%
zzero_castle
5.1%
zzero_assalto
4.3%
zzero_bluexpert
4.3%
zzero_box
4.3%
zzero_area2
4.3%
zzero_canal
3.4%
zzero_escaleras
2.6%
zzero_factory
2.6%
zzero_apocalypse
2.6%
zzero_foxy
2.6%
zzero_707
2.6%
zzero_fortaleza_
2.6%
zzero_cinco
2.5%
zzero_dead
1.7%
zzero_alien
1.7%
zzero_colmena
1.7%
آخرین نقشه ها
2h 48m
zzero_factory
MAX 14
AVG 8
4h 13m
zzero_canal
MAX 22
AVG 14
5h 39m
zzero_cartoons
MAX 28
AVG 20
7h 5m
zzero_oportunity
MAX 17
AVG 14
8h 30m
zzero_jump!
MAX 17
AVG 12
9h 57m
zzero_escaleras
MAX 25
AVG 17
11h 22m
zzero_killbomb
MAX 32
AVG 22
12h 48m
zzero_abandonedhouse
MAX 32
AVG 21
14h 14m
zzero_castle
MAX 30
AVG 20
15h 40m
zzero_apocalypse
MAX 25
AVG 21
17h 5m
zzero_aztec
MAX 25
AVG 18
18h 31m
zzero_bluexpert
MAX 32
AVG 21
19h 56m
zzero_alcalameco
MAX 30
AVG 23
22h 48m
zzero_pinypon
MAX 6
AVG 6
1d 13m
zzero_little_havana
MAX 9
AVG 9
1d 1h 38m
zzero_fortaleza_
MAX 18
AVG 13
1d 4h 29m
zzero_area2
MAX 23
AVG 19
1d 7h 20m
zzero_corpzzero
MAX 23
AVG 18
1d 8h 45m
zzero_pumuky
MAX 18
AVG 18
1d 11h 36m
zzero_box
MAX 30
AVG 21
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟