سرور B133OP [GunGame] Classic 83.222.115.50:27077

connect 83.222.115.50:27077

رتبه 264

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
17
20
17
14
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
13
14
13
15
0
17
17
مقدار بازیکنان
17
/
26
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
28
08:31
2.
20
13:22
4.
17
02:50
5.
16
04:06
6.
13
01:48
7.
13
13:24
8.
11
03:43
10.
10
10:08
11.
9
01:01
12.
8
01:13
13.
0
00:22
14.
0
01:48
15.
0
39:04
16.
0
13:25
بازیکنان برتر
1.
2022
12:08:35
2.
1923
28:57:04
3.
1868
12:50:39
4.
1701
8:08:17
5.
1626
10:25:01
6.
1605
8:29:04
7.
1412
18:13:29
8.
1335
32:28:23
9.
1311
6:30:12
10.
1238
11:52:33
11.
1181
9:04:31
12.
1159
5:54:23
13.
1097
10:02:13
14.
1037
4:21:58
15.
1010
4:11:10
16.
919
3:46:36
17.
910
4:37:00
18.
904
5:51:17
19.
895
2:24:40
20.
894
3:49:39
21.
893
4:29:16
22.
873
4:49:58
23.
837
2:22:18
24.
820
6:06:52
25.
798
6:21:05
26.
780
4:32:50
27.
778
3:42:10
28.
758
5:01:19
29.
746
1:01:15
30.
738
2:56:17
31.
734
2:59:26
32.
725
2:33:20
33.
723
3:46:58
35.
708
4:06:30
36.
706
2:55:19
37.
699
3:47:00
38.
686
1:57:55
39.
685
1:59:20
40.
676
3:32:36
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_3dust
5.2%
gg_pool_day
5.2%
gg_aztecplace
4.4%
gg_iceworld2k
4.4%
gg_3uma
4.4%
gg_shootout
3.7%
gg_snow_deluxe
3.7%
gg_crazy
3.7%
gg_mini_dust2
3.7%
gg_sklad
3.7%
gg_small_india_v1
3.0%
gg_storm_box
3.0%
gg_mini_snow_fight
3.0%
gg_dust_3_proxoda
2.2%
gg_deagle_dustworld2
2.2%
gg_fest
2.2%
gg_mini_simpsons
2.2%
gg_$1000$
2.2%
gg_dich2
2.2%
gg_ozzy2
2.2%
آخرین نقشه ها
2h 14m
gg_prl_factory
MAX 20
AVG 17
3h 29m
gg_frozen
MAX 13
AVG 7
4h 43m
gg_snow_deluxe
MAX 21
AVG 9
5h 57m
gg_aztecplace
MAX 20
AVG 9
7h 12m
gg_ozzy2
MAX 5
AVG 1
8h 26m
gg_small_india_v1
MAX 4
AVG 1
9h 41m
gg_pool_day
MAX 15
AVG 5
12h 10m
gg_zima_dust
MAX 8
AVG 4
13h 24m
gg_storm_box
MAX 17
AVG 7
15h 51m
gg_3uma
MAX 17
AVG 4
17h 5m
gg_3dust
MAX 17
AVG 6
18h 19m
gg_sklad
MAX 14
AVG 7
19h 33m
gg_mini_dust2
MAX 19
AVG 16
20h 46m
gg_westwood
MAX 20
AVG 16
23h 14m
gg_hideout
MAX 16
AVG 16
1d 29m
gg_deagle
MAX 17
AVG 17
1d 4h 11m
gg_shootout
MAX 9
AVG 3
1d 5h 25m
gg_iceworld2k
MAX 16
AVG 11
1d 6h 39m
gg_skullworld2k
MAX 10
AVG 5
1d 7h 54m
gg_dustworld2010
MAX 0
AVG 0
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟