سرور B133OP [GunGame] Classic 83.222.115.50:27077

connect 83.222.115.50:27077

رتبه 243

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
2
15
16
0
19
18
11
0
23
19
19
19
مقدار بازیکنان
19
/
26
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
111
14:03
2.
104
09:30
4.
98
09:32
5.
98
09:36
6.
95
38:10
7.
91
38:09
8.
80
09:35
9.
69
25:31
10.
59
05:27
11.
57
38:09
12.
47
20:55
13.
46
09:35
14.
40
04:30
15.
35
09:35
17.
24
02:19
18.
7
09:34
19.
0
00:09
بازیکنان برتر
1.
7932
48:33:35
2.
6526
48:30:58
3.
6384
65:51:01
4.
4243
16:33:22
5.
3853
102:14:51
6.
3425
12:41:22
7.
3313
27:03:40
8.
3217
34:42:28
9.
3180
25:44:03
10.
3134
21:15:47
11.
2928
12:25:10
12.
2876
22:44:46
13.
2866
33:19:56
14.
2840
8:13:12
15.
2594
11:25:53
16.
2558
21:29:44
17.
2477
35:46:06
18.
2428
36:11:31
19.
2418
12:52:35
20.
2417
18:58:28
21.
2330
21:35:11
22.
2312
13:24:21
23.
2287
11:47:30
24.
2271
7:50:11
25.
2241
6:59:27
26.
2165
20:52:47
27.
2128
20:41:44
28.
2118
16:25:11
29.
2009
13:29:48
30.
1975
9:18:20
31.
1957
29:44:36
32.
1918
16:04:20
33.
1891
32:04:36
34.
1846
5:39:31
35.
1841
9:27:28
36.
1818
16:04:45
37.
1814
12:26:12
38.
1794
7:02:44
39.
1779
8:24:57
40.
1764
7:57:26
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_sklad
3.1%
gg_zima_dust
2.7%
gg_inferno
2.7%
gg_mini_dust2
2.5%
gg_dust_3_proxoda
2.5%
gg_strange_assault
2.3%
gg_meat_india_v1
2.0%
gg_pool_break2h
2.0%
gg_$2011$
1.9%
gg_$3000$
1.7%
آخرین نقشه ها
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟