سرور Лайтинг-Клаб.ру #4 Funny Aim 78.31.97.14:27018

connect 78.31.97.14:27018

رتبه 86

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
5
1
1
0
5
6
0
7
3
مقدار بازیکنان
3
/
17
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
25
33:40
2.
11
27:44
بازیکنان برتر
1.
2203
127:11:45
3.
1352
25:17:31
4.
1165
38:42:15
5.
1151
19:45:02
6.
1124
26:59:59
7.
1042
113:12:22
8.
1030
49:42:50
9.
997
21:58:17
10.
910
20:05:35
11.
832
20:41:45
12.
796
95:02:03
13.
788
41:12:24
14.
751
52:41:11
15.
591
15:32:16
16.
567
8:06:21
17.
487
5:22:26
18.
441
23:41:38
19.
420
54:25:35
20.
302
4:59:00
21.
292
4:23:56
22.
291
7:52:21
23.
277
4:36:10
24.
265
05:48
25.
259
06:37
26.
258
08:34
27.
255
00:22
28.
255
00:53
29.
255
00:36
30.
255
00:46
31.
255
01:02
32.
255
01:01
33.
255
00:42
34.
255
28:45
35.
255
01:05
36.
255
01:12
37.
255
08:26
38.
255
00:42
39.
255
07:54
40.
255
07:18
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
$2000$
23.9%
awp_india
23.9%
fy_pool_day
18.8%
$1000$
18.0%
$5000$
7.7%
de_trash_metal
4.3%
fy_iceworldx
1.7%
fy_attack
1.7%
آخرین نقشه ها
1h 41m
de_trash_metal
MAX 9
AVG 6
3h 7m
$2000$
MAX 9
AVG 2
7h 23m
fy_attack
MAX 10
AVG 5
8h 49m
$1000$
MAX 7
AVG 1
11h 42m
awp_india
MAX 6
AVG 1
2d 2h 13m
$5000$
MAX 6
AVG 2
4d 5h 26m
fy_iceworldx
MAX 7
AVG 4
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟