سرور Лайтинг-Клаб.ру #4 Funny Aim 78.31.97.14:27018

connect 78.31.97.14:27018

رتبه 100

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
1
1
0
1
1
1
1
0
1
3
2
0
10
7
8
0
1
1
1
0
1
1
1
1
مقدار بازیکنان
1
/
17
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
بازیکنان برتر
2.
1228
80:50:44
3.
1151
19:45:02
4.
910
20:05:35
5.
890
19:25:15
6.
853
25:46:37
7.
838
20:26:39
8.
788
41:12:24
9.
758
88:47:54
10.
755
85:09:32
11.
734
50:51:12
12.
689
14:31:43
13.
594
13:45:30
14.
526
7:38:28
15.
441
23:41:38
16.
436
4:10:35
17.
424
11:28:30
18.
302
4:59:00
19.
292
4:23:56
20.
285
20:56:30
21.
265
05:48
22.
259
06:37
23.
258
08:34
24.
255
00:53
25.
255
00:36
26.
255
00:46
27.
255
01:02
28.
255
01:01
29.
255
00:42
30.
255
28:45
31.
255
01:05
32.
255
01:12
33.
255
08:26
34.
255
00:42
35.
255
07:54
36.
255
07:18
37.
255
00:16
38.
254
7:17:01
39.
254
04:18
40.
252
1:05:32
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
$2000$
32.0%
fy_pool_day
21.9%
$1000$
21.1%
awp_india
15.6%
$5000$
4.7%
cs_pf_dust
0.8%
aim_headshot
0.8%
fy_iceworldx
0.8%
de_trash_metal
0.8%
fy_attack
0.8%
$3000$
0.8%
آخرین نقشه ها
2h 23m
$1000$
MAX 8
AVG 2
5h 0m
$2000$
MAX 11
AVG 3
7h 35m
fy_pool_day
MAX 9
AVG 2
2d 1h 20m
$5000$
MAX 6
AVG 2
2d 11h 45m
aim_headshot
MAX 3
AVG 3
3d 11h 11m
cs_pf_dust
MAX 9
AVG 9
3d 20h 15m
de_trash_metal
MAX 1
AVG 1
4d 14h 25m
fy_attack
MAX 2
AVG 2
5d 12h 27m
$3000$
MAX 13
AVG 13
5d 15h 3m
fy_iceworldx
MAX 2
AVG 2
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟