سرور ..:: CSFF GunGame Team ::.. 31.28.166.117:27018

connect 31.28.166.117:27018

رتبه 86

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
5
0
0
11
0
3
4
4
0
9
مقدار بازیکنان
9
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
88
10:37
2.
74
10:38
3.
59
10:38
4.
31
10:37
5.
17
10:36
6.
11
02:17
7.
11
03:22
8.
0
00:41
بازیکنان برتر
1.
3180
20:46:28
2.
2959
10:00:53
3.
2742
18:40:16
4.
2633
7:10:47
5.
2597
12:06:11
6.
2595
10:55:25
7.
1916
5:48:02
8.
1891
6:13:15
9.
1440
6:16:38
10.
1435
9:07:17
11.
1400
3:13:12
12.
1387
4:20:50
13.
1330
9:54:07
14.
1184
8:42:01
16.
1110
6:08:14
17.
1076
4:02:29
18.
1062
5:03:27
19.
1038
3:41:49
20.
995
4:41:59
21.
987
3:11:40
22.
882
5:54:38
23.
872
4:51:10
24.
857
2:17:02
25.
824
1:57:43
26.
821
1:57:48
27.
810
2:00:48
28.
698
2:25:53
29.
682
3:18:27
30.
661
9:09:35
31.
651
3:51:16
32.
641
2:30:00
33.
638
3:03:17
34.
633
3:47:27
35.
619
1:56:32
36.
598
2:53:25
37.
589
1:52:47
38.
586
2:28:57
39.
581
1:31:36
40.
577
2:53:08
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_m9sko_v1
2.5%
gg_mini_simpsons
2.5%
gg_freak
1.7%
gg_ashlar
1.7%
gg_aim_orange_mini
1.7%
gg_33_circa
1.7%
gg_dusty_rmk
1.7%
gg_dusty_maze
1.7%
gg_sklad
1.7%
gg_hideout
0.9%
آخرین نقشه ها
1h 49m
gg_mini_dust2
MAX 8
AVG 3
3h 15m
gg_sand_house
MAX 4
AVG 0
4h 40m
gg_dusty
MAX 15
AVG 2
8h 56m
gg_aztecplace
MAX 9
AVG 3
11h 47m
gg_crazy
MAX 8
AVG 5
13h 12m
fy_pool_day
MAX 14
AVG 3
14h 37m
fy_snow
MAX 4
AVG 0
16h 3m
gg_boxes_mini
MAX 1
AVG 0
1d 34m
gg_dusty_maze
MAX 4
AVG 3
1d 4h 50m
gg_dusty_rmk
MAX 9
AVG 6
1d 9h 4m
gg_m9sko_v1
MAX 5
AVG 4
1d 21h 51m
gg_sklad
MAX 4
AVG 2
1d 23h 16m
gg_death_box
MAX 6
AVG 6
2d 2h 7m
gg_33_circa
MAX 7
AVG 6
2d 20h 33m
gg_aim_orange_mini
MAX 3
AVG 1
2d 21h 58m
fy_iceworldx
MAX 4
AVG 4
3d 47m
gg_mini_simpsons
MAX 8
AVG 6
3d 9h 18m
gg_dich2
MAX 13
AVG 7
4d 3h 48m
dm_destruction
MAX 7
AVG 7
4d 5h 13m
gg_hole
MAX 7
AVG 7
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟