سرور DeaThRuN-ZoneRuS | IP: 212.76.131.85:27015 212.76.131.85:27015

connect 212.76.131.85:27015

رتبه 301

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
8
11
12
20
13
0
18
20
26
16
15
28
17
0
15
12
7
0
4
0
0
0
0
0
مقدار بازیکنان
0
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
10226
372:02:35
2.
8021
302:38:35
3.
4107
252:50:42
4.
3479
102:58:19
5.
3348
137:37:09
6.
3245
250:18:23
7.
2807
86:21:32
8.
2782
137:54:52
9.
2722
108:33:32
10.
2604
71:37:26
11.
2426
88:31:01
12.
2377
98:26:56
13.
2300
97:42:56
14.
2085
54:47:10
15.
2073
97:04:34
16.
2042
97:29:06
17.
1970
45:20:06
18.
1927
93:38:18
19.
1851
57:57:14
20.
1840
75:23:25
21.
1789
90:38:51
22.
1775
34:36:00
23.
1716
23:09:58
24.
1648
54:26:01
25.
1641
96:05:08
26.
1573
60:42:05
27.
1523
14:06:20
28.
1520
272:57:10
29.
1487
55:42:03
30.
1486
31:31:41
31.
1478
45:47:23
32.
1475
51:51:17
33.
1446
32:06:58
34.
1381
68:02:42
35.
1377
59:34:48
36.
1371
55:38:19
37.
1353
32:38:06
38.
1349
4660:20:15
39.
1308
55:42:16
40.
1307
39:46:58
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آخرین نقشه ها
3h 53m
deathrun_green_h
MAX 0
AVG 0
5h 2m
deathrun_arctic_dr2
MAX 20
AVG 12
8h 28m
deathrun_forest_dr2
MAX 17
AVG 13
10h 46m
deathrun_badblood_v3
MAX 17
AVG 17
13h 3m
deathrun_hybrid2
MAX 15
AVG 15
14h 12m
deathrun_grass_winter
MAX 17
AVG 16
15h 21m
deathrun_barbie_csbr
MAX 26
AVG 17
17h 37m
deathrun_bhopz_v2
MAX 18
AVG 13
18h 45m
deathrun_bkm_v2
MAX 13
AVG 7
23h 17m
deathrun_dust2009
MAX 8
AVG 5
1d 1h 34m
deathrun_forest
MAX 23
AVG 12
1d 6h 6m
deathrun_air_final
MAX 16
AVG 12
1d 8h 23m
deathrun_final
MAX 14
AVG 13
1d 14h 6m
deathrun_pyramid
MAX 19
AVG 19
1d 18h 40m
deathrun_piirates
MAX 20
AVG 20
1d 19h 49m
deathrun_mountains_beta1
MAX 20
AVG 20
1d 22h 6m
deathrun_crazytown_hard
MAX 9
AVG 6
2d 6h 4m
deathrun_portal
MAX 2
AVG 2
2d 8h 20m
deathrun_av2009_recolored-ez
MAX 14
AVG 14
2d 9h 29m
deathrun_absolute_hardway
MAX 15
AVG 15
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟