سرور ..:::[SAPPHIRE DEATHRUN]:::.. 193.19.119.186:27019

connect 193.19.119.186:27019

رتبه 145

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
10
8
8
7
11
0
8
10
7
5
10
9
7
5
مقدار بازیکنان
5
/
20
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
2.
354
3:42:53
3.
291
3:21:45
4.
273
1:28:34
5.
270
13:48:43
6.
268
2:59:33
7.
260
1:50:12
8.
257
2:44:27
9.
255
04:41
10.
255
09:02
11.
255
52:42
12.
255
41:34
13.
249
1:19:36
14.
213
3:36:55
16.
147
5:02:40
17.
126
2:33:51
18.
125
5:55:30
19.
121
4:36:54
20.
117
12:18:52
22.
101
7:32:02
23.
98
1:37:50
24.
98
05:57
25.
98
3:27:06
26.
97
7:06:20
27.
96
25:11
28.
93
4:00:00
29.
88
8:18:06
30.
84
2:17:27
31.
80
2:49:43
32.
78
17:22
33.
77
5:41:02
35.
71
8:16:44
36.
65
1:35:16
37.
64
4:06:20
38.
63
5:04:44
39.
61
4:39:38
40.
60
1:19:01
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟