نقشه kz_ok: فایل های دانلود، تصاویر نقشه

دانلود نقشه
kz_ok.zip 1.7MB
اضافه کردن به علاقه مندی ها نقشه
نقشه در مورد علاقه است
نقشه سهم به دوستان
سرور
0
بازیکنان
0
رتبه
0
فایل های نقشه
kz_ok
maps
kz_ok.bsp 3.2MB
models
kz_ok
autito.mdl 208.1KB
barrilexplo.mdl 136.4KB
heliche.mdl 301.8KB
sound
kz_ok
helisound.wav 123.9KB
sprites
kz_ok
bkz_ok_flared.spr 4.8KB