نقشه jail_mrufka_fix: فایل های دانلود، تصاویر نقشه

دانلود نقشه
jail_mrufka_fix.zip 3.2MB
اضافه کردن به علاقه مندی ها نقشه
نقشه در مورد علاقه است
نقشه سهم به دوستان
سرور
0
بازیکنان
0
رتبه
0
فایل های نقشه
jb_mrufka
cstrike
maps
jail_Mrufka_fix.bsp 3.1MB
jail_Mrufka_fix.res 449B
sound
jb_mrufka1.wav 729.0KB
jb_mrufka2.wav 491.1KB
jb_mrufka3.wav 819.6KB
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت